280/2005

Annettu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2005

Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Parikkalan ja Kesälahden kuntien välillä

Sisäasiainministeriö on 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun kuntajakolain (1196/1997) 1, 3, 5―7 ja 10―12 §:ssä säädettyjen kuntajaon muuttamisen edellytyksiä ja toimivaltuuksia koskevien määräysten mukaan sekä ottaen huomioon, mitä on säädetty 6 päivänä kesäkuuta 2003 annetun kielilain (423/2003) 5 §:ssä, päättänyt:

Kuntajaon muutos

Parikkalan kunnasta siirretään Kesälahden kuntaan seuraavat kiinteistöt sekä kiinteistön osa:

Sarvisalon saaresta kokonaan kiinteistöt Kulmala 580-432-3-39, Hannoranta 580-432-3-40, Otrapää 580-432-3-57, Onnela 580-432-3-61, Kesäranta 580-432-3-65, Ontreinniemi 580-432-3-66, Kotiseutu 580-432-31-4, Nuottaranta 580-432-31-5, Florida 580-432-31-9, Peikkoniemi 580-432-31-8, Paljansalmi 580-432-34-2 ja Eden 580-432-36-0 sekä osa kiinteistöstä Suitsa 580-432-31-3.

Vaikutukset kielelliseen jaotukseen

Siirrot eivät aiheuta muutosta kuntien kielelliseen jaotukseen.

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Tällä päätöksellä kumotaan 12 päivänä huhtikuuta 2005 tehty sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Parikkalan ja Kesälahden kuntien välillä.

Päätöksen tiedoksi saattaminen

Päätös on ilmoitettava asianomaisissa kunnissa niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Päätös ja sen perustelut tulee pitää kunnan ilmoitustaululla, kunnes päätös on saanut lainvoiman.

Päätöksen tiedoksisaattamisesta muutoin vastaa sisäasiainministeriö.

Valitusosoitus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla asianomainen kunta ja sen jäsen.

Muutosta haetaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle osoitettavalla ja toimitettavalla valituskirjelmällä.

Valituskirjelmän on oltava korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamossa, Unioninkatu 16, 00130 Helsinki, 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkaistu säädöskokoelmassa.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, kotikunta ja yhteystiedot sekä valituksen kohteena oleva päätös, päätökseen haettava muutos ja haettavan muutoksen perusteet.

Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2005

Alue- ja kuntaministeri
Hannes Manninen

Ylitarkastaja
Anu Hernesmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.