278/2005

Annettu Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta 31 päivänä toukokuuta 2002 annetun lain (453/2002) 7 §:n ja kiinteistörekisterilain (392/1985) 14 a §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta valtiolle ja kunnalle perittävistä maksuista.

Tätä asetusta ei sovelleta niihin suoritteisiin, joista perittävistä maksuista säädetään tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteita perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) nojalla.

2 §
Julkisoikeudelliset ja muut omakustannusarvon mukaan hinnoiteltavat suoritteet

Kiinteistötietojärjestelmän suoritteita ja tietopalvelusta sekä kiinteistörekisteriä ja kiinteistörekisterikarttaa koskevista suoritteista peritään valtiolle ja kunnalle tämän asetuksen liitteen mukaiset maksut.

3 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Muusta kuin 2 §:ssä tarkoitetusta suoritteesta, jolla kiinteistötietojärjestelmän tietoja annetaan, peritään maksu liiketaloudellisin perustein kiinteistötietojärjestelmän hallinto-organisaation hinnoittelun mukaisesti.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2005 ja on voimassa toukokuun loppuun 2006.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Vanhempi hallitussihteeri
Elma Solonen

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.