277/2005

Annettu Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 2005

Valtioneuvoston asetus geenitekniikkalain mukaisten suoritteiden maksullisuudesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään geenitekniikkalain (377/1995) 35 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 847/2004:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään geenitekniikkalain (377/1995) mukaisista maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista sekä niistä perittävistä maksuista.

2 §
Käyttöön suljetussa tilassa liittyvät maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Geenitekniikkalain mukaisia muuntogeenisten organismien käyttöön suljetussa tilassa liittyviä maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) geenitekniikkalain 14 §:ssä tarkoitetun muuntogeenisten organismien käyttöön tarkoitettua tilaa koskevan ilmoituksen käsittely;

2) geenitekniikkalain 14 a §:ssä tarkoitetun luokkaan 2 kuuluvien muuntogeenisten organismien käytön aloittamista koskevan ilmoituksen käsittely;

3) geenitekniikkalain 14 b §:ssä tarkoitetun luokkiin 3 ja 4 kuuluvien muuntogeenisten organismien käytön aloittamista koskevan hakemuksen käsittely;

4) Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen geenitekniikkalain nojalla suorittamaan valvontaan liittyvät tarkastukset; sekä

5) edellä 4 kohdassa tarkoitettujen tarkastusten mahdollisesti edellyttämät geenitekniikkalain 28 §:ssä tarkoitetut mittaukset ja tutkimukset sekä niihin sisältyvä näytteenotto.

3 §
Tarkoitukselliseen levittämiseen ympäristöön liittyvät maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Geenitekniikkalain mukaisia muuntogeenisten organismien tarkoitukselliseen levittämiseen ympäristöön liittyviä maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) geenitekniikkalain 17 §:ssä tarkoitetun muuntogeenisten organismien tarkoituksellista levittämistä muussa kuin markkinoille saattamistarkoituksessa koskevan hakemuksen käsittely;

2) geenitekniikkalain 20 §:ssä tarkoitetun tuotteen markkinoille saattamista koskevan hakemuksen käsittely;

3) Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen, Suomen ympäristökeskuksen ja Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen geenitekniikkalain nojalla suorittamaan valvontaan liittyvät tarkastukset; sekä

4) edellä 3 kohdassa tarkoitettujen tarkastusten mahdollisesti edellyttämät geenitekniikkalain 28 §:ssä tarkoitetut mittaukset ja tutkimukset sekä niihin sisältyvä näytteenotto.

4 §
Käyttöön suljetussa tilassa liittyvien suoritteiden maksut

Edellä 2 §:n 1―3 kohdassa tarkoitetuista suoritteista peritään toiminnanharjoittajalta seuraavat kiinteät maksut:

1) geenitekniikkalain 14 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen käsittelymaksu 340 euroa;

2) geenitekniikkalain 14 a §:ssä tarkoitetun ilmoituksen käsittelymaksu 340 euroa;

3) geenitekniikkalain 14 b §:ssä tarkoitetun hakemuksen käsittelymaksu 850 euroa; sekä

4) geenitekniikkalain 14 c §:ssä tarkoitetun pyynnön käsittelymaksu 100 euroa.

Edellä 2 §:n 4 kohdassa tarkoitetuista suoritteista peritään toiminnanharjoittajalta maksu, joka perustuu tarkastuksiin käytettyyn tuntimäärän siten, että kultakin alkavalta tunnilta peritään 55 euroa. Tuntimäärään sisältyy tarkastuksen valmisteluun käytetty aika, tarkastuskäyntiin tai -käynteihin käytetty aika ja tarkastuksen jälkitoimenpiteisiin käytetty aika; valmisteluun ja jälkitoimenpiteisiin käytettävä aika voi kuitenkin kumpikin erikseen olla enintään 3 tuntia.

Edellä 2 §:n 5 kohdassa tarkoitetuista suoritteista peritään toiminnanharjoittajalta niiden tuottamisesta aiheutuneet välittömät kustannukset.

5 §
Tarkoitukselliseen levittämiseen ympäristöön liittyvien suoritteiden maksut

Edellä 3 §:n 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista suoritteista peritään toiminnanharjoittajalta seuraavat kiinteät maksut:

1) geenitekniikkalain 17 §:ssä tarkoitettu muuntogeenisten organismien tarkoituksellista levittämistä muussa kuin markkinoillesaattamistarkoituksessa koskevan hakemuksen käsittely 3 000 euroa; sekä

2) geenitekniikkalain 20 §:ssä tarkoitettu tuotteen markkinoille saattamista koskevan hakemuksen käsittely 6 000 euroa.

Edellä 3 §:n 3 kohdassa tarkoitetuista suoritteista peritään toiminnanharjoittajalta maksu, joka perustuu tarkastuksiin käytettyyn tuntimäärän siten, että kultakin alkavalta tunnilta peritään 55 euroa. Tuntimäärään sisältyy tarkastuksen valmisteluun käytetty aika, tarkastuskäyntiin tai -käynteihin käytetty aika ja tarkastuksen jälkitoimenpiteisiin käytetty aika. Valmisteluun ja jälkitoimenpiteisiin käytettävä aika voi kuitenkin kumpikin erikseen olla enintään 3 tuntia.

Edellä 3 §:n 4 kohdassa tarkoitetuista suoritteista peritään toiminnanharjoittajalta niiden tuottamisesta aiheutuneet välittömät kustannukset.

6 §
Ilmoitusten ja hakemusten käsittelymaksujen määrääminen

Geenitekniikan lautakunta määrää ja laskuttaa maksut 2 §:n 1―3 kohdassa sekä 3 §:n 1―2 kohdassa tarkoitetuista suoritteista.

7 §
Tarkastuksiin liittyvien maksujen määrää- minen

Kukin valvontaviranomainen määrää ja laskuttaa itse maksut omaan valvontatoimintaansa liittyvistä 2 §:n 4 ja 5 kohdassa sekä 3 §:n 3 ja 4 kohdassa tarkoitetuista suoritteista.

8 §
Maksuista poikkeaminen

Maksun perimisestä tässä asetuksessa säädettyä alempana ja maksun perimättä jättämisestä säädetään geenitekniikkalain 35 §:n 2 momentissa.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä toukokuuta 2005 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2006. Asetusta sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2005.

Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 2005

Peruspalveluministeri
Liisa Hyssälä

Johtaja
Risto Aurola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.