267/2005

Annettu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2005

Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä,

lisätään poliisin hallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta 22 päivänä huhtikuuta 2004 annetun valtioneuvoston asetuksen (286/2004) voimaantulosäännökseen uusi 3 momentti seuraavasti:


Mitä 16 a §:n 2 momentissa säädetään, ei sovelleta nimitettäessä poliisin perustutkinnon 1.5.2004―10.11.2006 välisenä aikana suorittanut henkilö poliisin perustutkinnon suorittamisen jälkeen poliisimiehen virkaan tai määräaikaiseen virkasuhteeseen eikä tämän henkilön siirtyessä toiseen kielitaitoa koskevien kelpoisuusvaatimusten osalta vastaavaan poliisimiehen virkaan tai määräaikaiseen virkasuhteeseen.


Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä toukokuuta 2005.

Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2005

Sisäasiainministeri
Kari Rajamäki

Lainsäädäntöneuvos
Kimmo Hakonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.