262/2005

Annettu Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 2005

Sisäasiainministeriön asetus eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 7 päivän huhtikuuta 1995 annetun poliisilain (493/1995) 52 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 315/2001:

1 §
Liikkumis- ja oleskelukielto

Liikkuminen ja oleskelu Fingrid Oyj:n tämän asetuksen liitteessä mainituilla kantaverkon muuntamoalueilla ja Tolkkisten kaasuturbiinilaitoksen alueella on omaisuuden turvaamiseksi, ihmisten suojaamiseksi sekä sivullisille henkilöille aiheutuvan vaaran torjumiseksi kielletty ilman yhtiön antamaa asianmukaista lupaa. Rajoituksen alaiset alueet on vahvistettu karttaliitteessä osoitetuille alueille. Karttaliitteet on nähtävillä sisäasiainministeriön kirjaamossa ja Fingrid Oyj:n pääkonttorissa, osoite Arkadiankatu 23 B, 00100 Helsinki.

Mitä edellä säädetään, ei koske viranomaisten säädettyjen tehtäviensä vuoksi tarpeellista liikkumista tai oleskelua alueella.

2 §
Rajoituksen alaisen alueen merkitseminen

Rajoituksen alaiset alueet ja niille johtavat sisääntuloväylät on alueen haltijan merkittävä kieltoa ja sen rikkomisesta säädettyä sakkorangaistusta osoittavin tauluin tai merkein.

3 §
Kiellon päättyminen

Jos liitteessä mainituilla alueilla toiminta muuttuu siten, etteivät 1 §:ssä säädetyt rajoitukset enää ole tarpeellisia taikka toiminta päättyy, tulee alueen haltijan poistaa kieltoa osoittavat taulut ja merkit sekä ilmoittaa muutoksesta viipymättä sisäasiainministeriölle.

4 §
Rangaistussäännös

Tämän asetuksen mukaisen kiellon tai rajoituksen rikkomisesta voidaan tuomita poliisilain 52 §:n nojalla sakkoon, milloin teosta ei ole muualla laissa säädetty rangaistusta.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä toukokuuta 2005.

Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 2005

Sisäasiainministeri
Kari Rajamäki

Poliisitarkastaja
Matti Launiainen

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.