258/2005

Annettu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2005

Valtioneuvoston asetus väestötietoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä,

muutetaan 22 päivänä lokakuuta 1993 annetun väestötietoasetuksen (886/1993) 10 § sekä

lisätään asetukseen uusi 10 a § seuraavasti:

10 §
Ulkomaalaisen rekisteröinti

Ulkomaalaisen, josta talletetaan väestötietojärjestelmään väestötietolain 10 a §:n 3 momentissa mainittujen tietojen lisäksi muita tietoja, on esitettävä asuinkuntansa maistraatille ulkomaalaisen kotimaan tai oleskelumaan asianomaisen viranomaisen antama matkustusasiakirja, syntymätodistus, avioliittotodistus tai muu näihin verrattava luotettava selvitys talletettavista tiedoista sekä oleskelun laillisuuden osoittava asiakirja, jos hänellä on se oltava ulkomaalaislain (301/2004) mukaan.

10 a §
Viranomaisen tehtävät ulkomaalaisen ilmoituksia vastaanotettaessa

Ulkomaalaisen ilmoituksen vastaanottavan viranomaisen on tarkastettava ilmoituksen tehneen ulkomaalaisen henkilöllisyys voimassa olevasta passista tai muusta luotettavasta henkilötodistuksesta ja oleskelun laillisuus voimassa olevasta oleskelun laillisuuden osoittavasta asiakirjasta, jos ulkomaalaisella on se oltava ulkomaalaislain mukaan. Viranomaisen on lisäksi tarkistettava, että ulkomaalaista koskevia tietoja ei ole aikaisemmin talletettu väestötietojärjestelmään.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun viranomaisen on liitettävä ulkomaalaisen asuinkunnan maistraatille lähetettävään ulkomaalaisen ilmoitukseen viranomaisen varmentama jäljennös ulkomaalaisen esittämästä passista tai henkilötodistuksesta ja oleskelun laillisuuden osoittavasta asiakirjasta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2005.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2005

Alue- ja kuntaministeri
Hannes Manninen

Lainsäädäntöneuvos
Terhi Lehtonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.