255/2005

Annettu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2005

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

lisätään ajoneuvojen rekisteröinnistä 18 päivänä joulukuuta 1995 annettuun asetukseen (1598/1995) uusi 46 a § seuraavasti:

46 a §
Panssariajoneuvon tilapäinen käyttö liikenteessä

Ajoneuvohallintokeskus voi hakemuksesta antaa pyörillä varustettuja panssariajoneuvoja teollisesti Suomessa valmistavalle yhteisölle 46 §:ssä tarkoitetun koenumerotodistuksen, joka oikeuttaa sotilasajoneuvoasetuksen (560/1992) 2 §:n 5 momentissa tarkoitetun panssariajoneuvon tilapäiseen käyttöön liikenteessä koenumerokilvin 46 §:n 2 momentissa säädetyissä tarkoituksissa. Edellytyksenä panssariajoneuvon käytölle liikenteessä on, että ajoneuvo on varustettu pyörin. Lisäksi koenumerotodistukseen ja koenumerokilpiin sovelletaan, mitä 46 §:n 3 ja 4 momentissa säädetään. Käytettäessä liikenteessä panssariajoneuvoa on lisäksi sovellettava, mitä erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista annetussa liikenneministeriön päätöksessä (1715/1992) säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2005.

Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Liikenneneuvos
Kari Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.