237/2005

Annettu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2005

Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan vuonna 1997 tehdyn muutospöytäkirjan voimaansaattamisesta ja muutospöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan (SopS 51/1983) Lontoossa 26 päivänä syyskuuta 1997 tehty muutospöytäkirja, jonka eduskunta on hyväksynyt 25 päivänä helmikuuta 2005 ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 18 päivänä maaliskuuta 2005 ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu Kansainvälisen merenkulkujärjestön huostaan 31 päivänä maaliskuuta 2005, tulee voimaan 19 päivänä toukokuuta 2005 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan vuonna 1997 tehdyn muutospöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 18 päivänä maaliskuuta 2005 annettu, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymä laki (236/2005) tulee voimaan 19 päivänä toukokuuta 2005.

3 §

Muutospöytäkirjan muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä toukokuuta 2005.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 33/2005)

Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2005

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.