234/2005

Annettu Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista 19 päivänä joulukuuta 2002 annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1248/2002) liitteessä 1 olevan I osan 0 ja 10 kohta,

sellaisena kuin niistä on liitteessä 1 olevan I osan 0 kohta asetuksessa 840/2004, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006. Liitteessä 1 olevan I osan 0 kohdan muutokset, jotka liittyvät direktiiviin 2001/92/EY, tulevat kuitenkin voimaan 1 päivänä toukokuuta 2005.

Komission direktiivi 2004/104/EY (32004L0104); EYVL N:o L 337, 13.11.2004, s. 13

Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Liikenneneuvos
Kari Saari

Liite 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.