226/2005

Annettu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2005

Valtioneuvoston asetus sanomalehdistön tuesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan sanomalehdistön tuesta 27 päivänä joulukuuta 2001 annetun valtioneuvoston asetuksen (1481/2001) 5 §:n 2 – 4 momentti ja

lisätään asetukseen uusi 3 a § seuraavasti:

3 a §
Lehdistötukilautakunta

Valtioneuvosto asettaa lehdistötukilautakunnan, jonka toimikausi on kolme vuotta. Lautakunnassa tulee olla puheenjohtaja ja enintään kaksitoista muuta jäsentä. Valtioneuvosto määrää lautakunnan puheenjohtajan. Lautakunnan jäsenten tulee olla lehdistöä ja muuta viestintää tuntevia sekä eri yhteiskunta- ja kieliryhmiä edustavia henkilöitä.

Lehdistötukilautakunnan tehtävänä on tehdä ehdotus valtion talousarviossa sanomalehdistön tukemiseen osoitetun määrärahan harkinnanvaraisen osuuden jakamisesta sanomalehtien kuljetus-, jakelu- ja muiden kustannuksen alentamiseksi ja tarvittaessa avustaa liikenne- ja viestintäministeriötä avustusten myöntämisehtojen ja avustusten hakemista koskevien säännösten valmistelussa.

5 §
Avustuksen hakeminen ja maksaminen

Valikoiva tuki maksetaan kolmena eränä siten, että puolet avustuksesta maksetaan kahden viikon kuluttua avustuspäätöksestä, neljännes 15 päivänä heinäkuuta ja neljännes 15 päivänä lokakuuta kyseisenä avustusvuotena. Maksu on tilisiirtoa käyttäen maksettu silloin, kun se on saajaa edustavan yhteisön tilillä.

Parlamentaarinen tuki maksetaan neljässä yhtä suuressa erässä siten, että ensimmäinen erä maksetaan kahden viikon kuluttua avustuspäätöksestä, toinen erä 15 päivänä toukokuuta, kolmas erä 15 päivänä elokuuta ja neljäs erä 15 päivänä marraskuuta kyseisenä avustusvuotena. Maksu on tilisiirtoa käyttäen maksettu silloin, kun se on saajaa edustavan yhteisön tilillä.

Parlamentaarisen tuen määrärahasta puolueelle ja Ahvenanmaan maakunnalle maksettu avustuserä tulee siirtää seitsemän päivän kuluessa siitä, kun avustus on saapunut puolueen tai Ahvenanmaan maakunnan tilille, avustusta saavan lehden tai sähköisen julkaisun käyttöön. Siirrosta on toimitettava liikenne- ja viestintäministeriölle selvitys kuukauden kuluessa siitä, kun avustus on maksettu avustuksen saajan pankkitilille.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2005.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Neuvotteleva virkamies
Maaret Suomi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.