223/2005

Annettu Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 2005

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan työntekijäin eläkelain 12 §:n mukaista vastuunjakoa varten laskettavista suureista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan työntekijäin eläkelain 12 §:n mukaista vastuunjakoa varten laskettavista suureista 13 päivänä joulukuuta 2000 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1105/2000) liite 1:n 10 ja 14 kohta, sellaisena kuin viimeksi mainittu on asetuksessa 170/2002,

muutetaan liite 1:n 1, 3.2, 3.3, 4, 5, 6.2, 6.3, 7, 8 ja 11 kohta ja liite 2, sellaisina kuin niistä ovat liite 1:n 1 kohta asetuksessa 616/2004, 4 kohta asetuksessa 1079/2003, 8 kohta asetuksessa 240/2003, 6.3 kohta asetuksessa 256/2001 ja liite 2 asetuksissa 1110/2004, 104/2004 ja 256/2001, sekä

lisätään liitteeseen 1 uusi 15 kohta, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä huhtikuuta 2005 lukuun ottamatta liitteen 1 kohtaa 5.2, joka tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2005. Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2005 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 2005

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Matemaatikko
Pirjo Moilanen

Liitteet 1 ja 2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.