221/2005

Annettu Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 2005

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista 13 päivänä joulukuuta 2000 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1103/2000) liite 1:n 5.5 ja 7 kohta,

muutetaan liite 1:n 1, 2.2, 2.3, 3, 4.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.1, 5.2, 5.3 ja 5.6 kohta ja liite 2, sellaisina kuin niistä ovat liite 1:n 1 kohta asetuksessa 617/2004, 2.3 kohta asetuksessa 169/2002, 3 kohta asetuksessa 1078/2003, 4.2.3 kohta asetuksessa 1145/2002 ja liite 2 asetuksissa 1109/2004, 105/2004 ja 169/2002, sekä

lisätään liitteeseen 1 uusi kohta 10 seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä huhtikuuta 2005 lukuun ottamatta liitteen 1 kohtaa 4.1.2, joka tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2005. Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2005 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 2005

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Matemaatikko
Pirjo Moilanen

Liitteet 1 ja 2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.