217/2005

Annettu Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 2005

Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetuksia Burmaan/Myanmariin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä

Ulkoasiainministeriö ilmoittaa eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain (659/1967) 2 a §:n 2 momentin nojalla, että rangaistus seuraavien Burmaa/Myanmaria koskevien asetusten rikkomisesta säädetään rikoslain 46 luvun 1―3 §:ssä: neuvoston asetus (EY) N:o 798/2004, Burmaan/Myanmariin kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden uusimisesta ja asetuksen (EY) N:o 1081/2000 kumoamisesta; EUVL N:o L 125, 28.4.2004, s. 4; ja neuvoston asetus (EY) N:o 1853/2004, Burmaan/Myanmariin kohdistettavista rajoittavista lisätoimenpiteistä ja asetuksen (EY) N:o 798/2004 muuttamisesta; EUVL N:o L 323, 26.10.2004, s. 11. Menettämisseuraamuksista säädetään rikoslain 10 luvussa.

Edellä mainitut asetukset ovat tulleet voimaan päivinä, jona ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 2005

Ulkoasiainministeri
Erkki Tuomioja

Ma. lainsäädäntösihteeri
Juha Rainne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.