212/2005

Annettu Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden kansalaisten toimimisesta eläinlääkärinä Suomessa annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden kansalaisten toimimisesta eläinlääkärinä Suomessa 14 päivänä joulukuuta 1993 annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen 8/93 liite sekä

muutetaaan 2 § seuraavasti:

2 §
Tunnustettavat tutkinnot

Oikeus toimia laillistettuna eläinlääkärinä Suomessa myönnetään 1 §:ssä tarkoitetun tutkinnon perusteella edellyttäen, että laillistamista hakevan henkilön tutkintotodistus, todistus tai muu muodollista kelpoisuutta osoittava asiakirja on annettu Euroopan yhteisön lainsäädännössä tai Euroopan talousalueesta tehdyssä sopimuksessa tarkoitetun eläinlääketieteellisen koulutuksen suorittamisesta tai että se edellä mainitun lainsäädännön tai sopimuksen mukaan muutoin osoittaa kelpoisuutta eläinlääkärin ammattiin.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2005.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Johanna Wallius

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.