204/2005

Annettu Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 2005

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2004 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan vuodelta 2004 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta 23 päivänä tammikuuta 2004 annetun valtioneuvoston asetuksen (39/2004) 6 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 1000/2004, 9 § sekä liite 1 seuraavasti:

6 §
Eläinyksikköä kohti maksettavat tuet

Tukea myönnetään enintään seuraavasti:

Tukialueet A ja B euroa/eläinyksikkö
Emolehmät ja emolehmähiehot 146
Sonnit 336
Uuhet 333
Kutut 333
Emakot ja karjut 259
Lihasiat ja nuoret siitossiat 259
Kanat 256
Broilerit ja lihasiipikarjaemot 234
Muu lihasiipikarja 240
Hevoset 220

9 §
Teurastetuista hiehoista maksettava tuki

Vuoden 2004 aikana teurastetuista hiehoista myönnetään tukea enintään 160 euroa teurastettua eläintä kohti.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että hieho on ollut tuen hakijan tai hänen perheenjäsenensä hallinnassa vähintään kaksi kuukautta eläimen viimeisen kolmen elinkuukauden aikana ennen sen teurastusta.

Teurastetuista hiehoista maksettavaa tukea ei makseta niistä hiehoista, joista on maksettu 6 §:ssä säädettyä emolehmistä ja emolehmähiehoista maksettavaa tukea.


Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä huhtikuuta 2005.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Esa Hiiva

Liite 1

ENIMMÄISRAJOITTEET

tuen määrä, miljoonaa euroa
Maito 30,97
Nautaeläimet 12,54
Uuhet ja kutut 1,37
Siat 43,83
Kanat 9,15
Muu siipikarja 9,09
Hevoset 1,37
Kasvihuonetuotanto 19,50
Puutarhatuotteiden varastointituki 1,18

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.