198/2005

Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005

Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Brysselissä 18 päivänä marraskuuta 2002 Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välillä tehty assosiaatiosopimus, jonka eduskunta on hyväksynyt 9 päivänä joulukuuta 2003 ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 30 päivänä tammikuuta 2004 ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin huostaan 9 päivänä helmikuuta 2004, on voimassa 1 päivästä maaliskuuta 2005 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 30 päivänä tammikuuta 2004 annettu, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymä laki (67/2004) tulee voimaan 6 päivänä huhtikuuta 2005.

3 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä huhtikuuta 2005.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 31/2005)

Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ulkoasiainministeri
Erkki Tuomioja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.