169/2005

Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2005

Valtioneuvoston asetus avioliittoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

kumotaan 6 päivänä marraskuuta 1987 annetun avioliittoasetuksen (820/1987) 14 ja 15 §, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 147/2003, ja

muutetaan 16 §, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 134/1997, seuraavasti:

16 §

Siviilivihkimisestä peritään valtiolle maksuna 200 euroa, jos vihkiminen toimitetaan vihkijän ja kihlakumppaneiden sopimuksin muulloin kuin valtion virastojen aukiolosta annetun asetuksen (332/1994) 1 §:ssä tarkoitettuna aukioloaikana. Jos vihkiminen toimitetaan muualla kuin vihkijän toimitiloissa, valtiolle peritään korvaus vihkijän matkakustannuksista. Vihkijälle aiheutuvat matkakustannukset peritään valtiolle myös silloin, kun vihkiminen toimitetaan vihkijän toimitiloissa, mutta muuna kuin virastojen aukiolosta annetun asetuksen 1 §:ssä tarkoitettuna aikana. Matkakustannukset valtiolle peritään kulloinkin voimassa olevan valtion matkustussäännön mukaisina.

Evankelis-luterilaiseen kirkkoon tai ortodoksiseen kirkkokuntaan kuuluvalle papille tulevasta palkkiosta ja lunastuksesta säädetään erikseen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2005.

Tämän asetuksen täytäntöönpanoa varten tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen asetuksen voimaantuloa.

Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2005

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Ylitarkastaja
Maaria Leskelä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.