166/2005

Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2005

Valtioneuvoston asetus valtakunnallisten eläinsuojelujärjestöjen valtionavustuksista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä heinäkuuta 2001 annetun valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan valtion talousarviossa eläinlääkintähuoltoon varatun määrärahan perusteella valtakunnallisille eläinsuojelujärjestöille myönnettäviin valtionavustuksiin.

2 §
Määritelmä

Tässä asetuksessa valtakunnallisella eläinsuojelujärjestöllä tarkoitetaan rekisteröityä järjestöä, jonka sääntöjen mukaisena pääasiallisena tarkoituksena on eläinten hyvinvoinnin edistämiseen liittyvä toiminta ja jonka toiminta-alueena on koko maa tai joka on paikallisyhdistysten tai rekisteröityjen piirijärjestöjen rekisteröity keskusjärjestö.

3 §
Avustettava toiminta

Valtionavustusta myönnetään valtion talousarvioon myönnetyn määrärahan puitteissa yleisavustuksena järjestöjen sääntöjen mukaisesta toiminnasta aiheutuvien toimintamenojen maksamiseen avustettavien järjestöjen eläinten hyvinvoinnin edistämistä koskevasta koulutus-, tarkastus-, neuvonta- ja tiedotustoiminnasta aiheutuvien kustannusten mukaisessa suhteessa.

4 §
Valtionavustuksen hakeminen

Valtionavustusta haetaan maa- ja metsätalousministeriöltä kirjallisella hakemuksella, joka on toimitettava ministeriöön viimeistään 30 päivänä huhtikuuta.

Valtakunnallisen eläinsuojelujärjestön tulee valtionavustuksen myöntämistä koskevan asian käsittelyä varten toimittaa ministeriölle hakemuksensa liitteenä viimeisin tilinpäätös liitteineen, toimintakertomus, toimintavuotta koskeva toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä tarpeen mukaan muita selvityksiä järjestön toiminnasta ja toiminnan kustannuksista.

5 §
Valtionavustuksen maksaminen

Maa- ja metsätalousministeriö maksaa valtionavustuksen yhtenä eränä valtionavustuksen saajan hakemuksessaan ilmoittamalle tilille rahalaitokseen.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä maaliskuuta 2005.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Eläinlääkintöneuvos
Pirkko Skutnabb

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.