157/2005

Annettu Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeriön asetus merialueen luonnonkalojen käytöstä viljeltyjen kalojen rehuna

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään tammikuun 18 päivänä 1980 annetun eläintautilain (55/1980) 12 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 809/1992 ja 424/1994:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee meri- ja murtovesialueelta pyydystetyn tuoreen, pakastetun ja happokäsitellyn luonnonkalan käyttämistä viljeltyjen kalojen rehuna.

2 §
Viljellyn kalan rehua koskevat rajoitukset

Meri- ja murtovesialueelta pyydystetyn tuoreen, pakastetun ja happokäsitellyn luonnonkalan käyttäminen viljeltyjen kalojen rehuna on kielletty 1.9.2005 lähtien.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä maaliskuuta 2005.

Neuvoston direktiivi 91/67/ETY; (31991L0067); EUVL N:o L 46, 19.2.1991, s. 1
Neuvoston direktiivi 93/53/ETY; (31993L0053); EUVL N:o L 175, 19.7.1993, s. 1
Komission päätös 2003/636/EY; (32003D0634); EUVL N:o L 220, 3.9.2003, s. 8
Komission päätös 2003/904/EY; (32003D0904); EUVL N:o L 340, 24.12.2003, s. 69
Komission päätös 2004/328/EY; (32004D0328); EUVL N:o L 104, 8.4.2004, s. 129
Komission päätös 2005/67/EY; (32005D0067); EUVL N:o L 27, 29.1.2005, s. 55

Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Eläinlääkintöylitarkastaja
Riitta Rahkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.