150/2005

Annettu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2005 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista ja hakemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan vuoden 2005 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista ja hakemisesta 21 päivänä tammikuuta 2005 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (17/2005) 1 §, 3 §:n 1 momentin 1 kohta ja 4 §:n 1 momentti seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee seuraavissa valtioneuvoston asetuksissa säädettyjen maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuaikoja, kotieläintukien ennakoiden hakuaikaa, hakemusten toimittamista sekä hakemuslomakkeita ja kotieläinten laskentapäiviä ja -ajankohtia:

1) vuodelta 2005 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (12/2005), jäljempänä Etelä-Suomen kansallinen tukiasetus;

2) vuodelta 2005 maksettavasta pohjoisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (11/2005), jäljempänä pohjoinen tukiasetus;

3) vuodelta 2005 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (13/2005); sekä

4) vuodelta 2005 maksettavasta ympäristötuen kansallisesta lisäosasta annettu valtioneuvoston asetus (148/2005).

3 §
Hakuajat ja hakemuslomakkeet

Tukea haetaan:

1) kasvintuotannon tukien ja ympäristötuen kansallisen lisäosan osalta kasvintuotannon tukihakemuksella, peruslohkolomakkeella ja kasvulohkolomakkeella viimeistään 29 päivänä huhtikuuta 2005, jonka lisäksi tuen hakijan on toimitettava myös maatilalomake;


4 §
Hakemusten toimittaminen

Kasvintuotannon tukien, ympäristötuen kansallisen lisäosan ja kotieläintukien hakemukset, osallistumisilmoitukset sekä kotieläintukien ennakkoa koskevat hakemukset toimitetaan sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos maatilalla ei ole talouskeskusta, hakemus toimitetaan sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella pääosa maatilan pelloista sijaitsee.Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä maaliskuuta 2005.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Maatalousneuvos
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.