143/2005

Annettu Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2005

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun elintarvikelain (361/1995) 48 §:n nojalla:

1 §
Asetuksen tarkoitus

Tällä asetuksella pannaan täytäntöön neuvoston direktiivin 90/642/ETY muuttamisesta siinä vahvistettujen torjunta-ainejäämien enimmäismäärien osalta 15 päivänä joulukuuta 2004 annettu komission direktiivi 2004/115/EY.

2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä kesäkuuta 2005.

Komission direktiivi 2004/115/EY (32004L0115); EUVL N:o L 374; 22.12.2004, s. 64

Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2005

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja
Vesa Tuomaala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.