134/2005

Annettu Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maataloustuotteiden vientituki- ja vakuus- sekä tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 6 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan maataloustuotteiden vientituki- ja vakuus- sekä tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusjärjestelmän täytäntöönpanosta 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1363/2002) 6 §:n 3 momentti seuraavasti:

6 §
Seuraamus-, takaisinperintä- ja vakuudenmenetyspäätös

Perusteettomasti maksetun tuen, perusteettomasti vapautettujen vakuuksien, korkojen ja vientiasetuksen 51 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen määrien palauttamista ei vaadita, jos näiden kokonaismäärä on vienti-ilmoitusta kohti enintään 100 euroa lukuun ottamatta tapauksia, joissa raja alittuu saman hakijan ja tuotteen kohdalla toistuvasti ilman hyväksyttävää syytä.Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä maaliskuuta 2005.

Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Michael Nylund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.