119/2005

Annettu Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 2005

Tasavallan presidentin asetus öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamisesta vuonna 1992 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 2003 pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Lontoossa 16 päivänä toukokuuta 2003 tehty öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamisesta vuonna 1992 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvä vuoden 2003 pöytäkirja, jonka eduskunta on hyväksynyt 16 päivänä maaliskuuta 2004 ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 30 päivänä huhtikuuta 2004 ja jota koskeva liittymiskirja on talletettu Kansainvälisen merenkulkujärjestön huostaan 27 päivänä toukokuuta 2004, tulee voimaan 3 päivänä maaliskuuta 2005 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamisesta vuonna 1992 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 2003 lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta 30 päivänä huhtikuuta 2004 annettu laki (324/2004) tulee voimaan 3 päivänä maaliskuuta 2005.

3 §

Pöytäkirjan muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä maaliskuuta 2005.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 21/2005)

Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 2005

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.