117/2005

Annettu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2005

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeissa ja alkoholijuomissa käytettävistä makeutusaineista

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun elintarvikelain (361/95) 48 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Asetuksen tarkoitus

Tällä asetuksella pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston 30 päivänä kesäkuuta 1994 antama direktiivi elintarvikkeissa käytettäväksi tarkoitetuista makeutusaineista (94/35/EY) muutoksineen.

2 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan elintarvikelisäaineisiin kuuluviin makeutusaineisiin, joita käytetään elintarvikkeen makeuttamiseen tai pöytäkäyttöön tarkoitetun makeuttavan valmisteen ainesosana. Tätä asetusta sovelletaan myös erityisruokavaliovalmisteista annetussa kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksessa (662/2000) tarkoitettuihin valmisteisiin.

Liitteessä lueteltuja lisäaineita voidaan käyttää muuhun tarkoitukseen kuin makeuttamiseen, jos muualla lainsäädännössä näin säädetään. Elintarvikkeiden koostumuksen ja merkintöjen osalta on lisäksi noudatettava, mitä muualla lainsäädännössä säädetään.

3 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) makeutusaineella ainetta, joka antaa makeata makua elintarvikkeeseen, mutta joka ei ole mono- tai disakkaridi;

2) pöytämakeuttajalla pöytäkäyttöön tarkoitettua makeuttavaa valmistetta, joka makeutusaineiden lisäksi voi sisältää muitakin ainesosia;

3) lisättyä sokeria sisältämättömällä elintarvikkeella sellaista elintarviketta, johon ei ole lisätty mono- tai disakkarideja eikä muutakaan makeuttavaa ainesosaa; sekä

4) vähäenergiaisella elintarvikkeella sellaista elintarviketta, jonka energiasisältöä on alennettu vähintään 30 prosenttia alkuperäisen elintarvikkeen tai vastaavan valmisteen energiasisällöstä.

4 §
Makeutusaineiden myynti ja käyttö

Kuluttajalle saa myydä ja elintarvikkeen valmistukseen saa käyttää ainoastaan liitteessä lueteltuja makeutusaineita.

Makeutusaineita voidaan käyttää elintarvikkeen valmistukseen ainoastaan liitteessä säädetyillä ehdoilla. Liitteessä säädetyt enimmäismäärät koskevat käyttöohjeen mukaan valmistettua nautintavalmista elintarviketta.

Makeutusaineiden käyttö on kiellettyä äidinmaidonkorvikkeesta ja vierotusvalmisteesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (485/1997) tarkoittamissa valmisteissa, lastenruoista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (789/1997) tarkoittamissa valmisteissa sekä sellaisissa erityisruokavaliovalmisteissa, jotka on tarkoitettu muille kuin terveille imeväisille ja pikkulapsille, jollei muualla lainsäädännössä toisin säädetä.

5 §
Quantum satis

Tässä asetuksessa mainittu ilmaisu quantum satis tarkoittaa, että enimmäispitoisuutta ei ole määrätty. Lisäainetta saa tällöin käyttää hyvän valmistustavan mukaan siten, että määrä ei ylitä sitä määrää, mikä tarvitaan halutun vaikutuksen aikaansaamiseksi. Lisäaineen käytöllä ei saa johtaa kuluttajaa harhaan.

6 §
Koostetun elintarvikkeen makeutusaineet

Sen estämättä, mitä muualla lainsäädännössä säädetään, elintarvikkeeseen saa sisältyä makeutusainetta seuraavissa tapauksissa:

1) koostetussa elintarvikkeessa, johon ei ole lisätty sokeria tai joka on vähäenergiainen, vähäenergiaiseen ruokavalioon tarkoitetussa koostetussa erityisruokavaliovalmisteessa, sekä pitkään säilyvässä muussa kuin 4 §:n 3 momentissa tarkoitetussa koostetussa elintarvikkeessa, jos makeutusaine on sallittu käytettäväksi jossakin koostetun elintarvikkeen ainesosassa; sekä

2) yksinomaan koostetun elintarvikkeen valmistukseen tarkoitetussa elintarvikkeessa sellainen määrä, että koostettu elintarvike täyttää tämän asetuksen vaatimukset.

7 §
Pöytämakeuttajan pakkausmerkinnät

Pöytämakeuttajan myyntinimen yhteydessä on oltava maininta " pohjainen pöytämakeuttaja", josta ilmenevät valmisteeseen sisältyvät makeutusaineet.

Polyoleja ja/tai aspartaamia sisältävän pöytämakeuttajan pakkausmerkinnöissä on oltava varoitukset seuraavasti:

– polyolia sisältävässä pöytämakeuttajassa: "liiallisella käytöllä voi olla laksatiivisia vaikutuksia";

– aspartaamia tai aspartaamiasesulfaamisuolaa sisältävässä pöytämakeuttajassa: "sisältää fenyylialaniinin lähteen".

8 §
Makeutusaineen käytöstä ilmoittaminen

Sen lisäksi, mitä elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä muualla lainsäädännössä säädetään, makeutusaineen käytöstä on ilmoitettava siten kuin erikseen säädetään.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2005.

Tällä asetuksella kumotaan elintarvikkeissa käytettävistä makeutusaineista 12 joulukuuta 1995 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (1657/1995) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Elintarvikkeiden, jotka eivät täytä tässä asetuksessa säädettyjä vaatimuksia, kaupan pitäminen ja käyttäminen on kiellettyä heinäkuun 29 päivän 2005 jälkeen. Elintarvikkeet, jotka on valmistettu ja pakattu ennen mainittua ajankohtaa, saa kuitenkin myydä 29 päivään tammikuuta 2006 asti, jos ne ovat ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleiden vaatimusten mukaiset.

Liitteessä mainittua erytritolia (E 968) koskevat säädökset ovat voimassa 1 maaliskuuta 2007 saakka. Erytritolia (E 968) sisältävät elintarvikkeet, jotka on valmistettu ja pakattu ennen mainittua ajankohtaa, saa kuitenkin myydä loppuun.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/35/EY, (1994L0237), EYVL N:o L 237, 10.9.1994, s. 3, 96/83/EY (1996L0048), EYVL N:o L 48, 19.2.1997, s. 16, 2003/115/EY, (2003L0114), EYVL N:o L 24, 29.1.2004, s. 65.

Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2005

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja
Liisa Rajakangas

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.