113/2005

Annettu Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen alusten harjoittaman silakan kalastuksen keskeyttämisestä

Maa- ja metsätalousministeriö on Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1139/1994) 2 ja 10 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Suomen lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen alusten silakankalastus kielletään eteläisellä Itämerellä (ICES osa-alueet 22―24) Suomen vuoden 2005 silakkakiintiön täyttymisen vuoksi.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen alusten kieltoalueelta pyytämän silakan hallussa pitäminen aluksessa sekä sen uudelleen lastaus ja purku on kielletty tämän asetuksen voi-maantulon jälkeen.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä helmikuuta 2005 ja sitä sovelletaan vuoden 2005 loppuun saakka.

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Kalatalousylitarkastaja
Harry Kaasinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.