112/2005

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2005

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus elintarvikkeiden kuljetuslämpötiloista ja muista kuljetusoloista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan elintarvikkeiden kuljetuslämpötiloista ja muista kuljetusoloista 21 päivänä kesäkuuta 2000 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (597/2000) liite 1 seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2005.

Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2005

Peruspalveluministeri
Liisa Hyssälä

Ylitarkastaja
Sebastian Hielm

LIITE 1

ELINTARVIKKEIKSI TARKOITETTUJEN IRTOTAVARANA KULJETETTAVIEN NESTEMÄISTEN ÖLJYJEN JA RASVOJEN MERIKULJETUKSET

Elintarvikkeiksi tarkoitettujen irtotavarana kuljetettavien nestemäisten rasvojen tai öljyjen merikuljetus on sallittu, jos;

1) öljy tai rasva kuljetetaan ruostumattomassa terästankissa taikka epoksimuovilla tai sen teknisellä vastineella vuoratussa tankissa; ja

2) kuljetusta välittömästi edeltänyt lasti on ollut elintarvike tai lasti on kuulunut elintarvikehygieniasta annetun neuvoston direktiivin 93/43/ETY eräistä määräyksistä, jotka koskevat irtotavarana nestemäisessä muodossa olevien öljyjen ja rasvojen kuljetusta, annetun komission direktiivin 2004/4/EY liitteessä lueteltuihin hyväksyttäviin edeltäviin lasteihin.

Jos öljy tai rasva kuljetetaan muussa kuin edellä mainituista materiaaleista valmistetussa tankissa, tankissa kuljetettujen kolmen edeltävän lastin tulee olla elintarvikkeita tai kuulua direktiivin 2004/4/EY liitteessä lueteltuihin hyväksyttäviin edeltäviin lasteihin.

Jos öljyä tai rasvaa ei jatkojalosteta, sen merikuljetus on sallittu ainoastaan ruostumattomissa terästankeissa taikka epoksimuovilla tai sen teknisellä vastineella vuoratuissa tankeissa. Tankissa kuljetettujen kolmen edeltävän lastin tulee tässä tapauksessa olla elintarvikkeita.

Kuljetettavan aluksen päälliköllä tulee olla täsmälliset asiakirjat, joista ilmenee aluksen tankeissa kuljetetut kolme edeltävää lastia sekä lastien välillä suoritetun puhdistuksen tehokkuus. Jos lasti siirretään toiseen alukseen, tämän aluksen päälliköllä tulee olla edellä tarkoitettujen asiakirjojen lisäksi vastaavat asiakirjat siirtoa edeltäneestä aluksesta. Asiakirjat on pyydettäessä esitettävä terveydensuojeluviranomaiselle.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.