105/2005

Annettu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2005

Valtiovarainministeriön asetus jäännösveron ja metsänhoitomaksun eräpäivistä vuodelta 2004

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 11 päivänä elokuuta 1978 annetun veronkantolain (611/1978) 4 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 586/1987:

1 §
Jäännösveron eräpäivät

Verovuodelta 2004 maksuunpannun valtion-, kunnallis- ja kirkollisveron sekä vakuutetun sairausvakuutusmaksun ensimmäinen erä on suoritettava viimeistään 1 päivänä joulukuuta 2005 ja toinen erä viimeistään 1 päivänä helmikuuta 2006.

2 §
Metsänhoitomaksun eräpäivä

Metsänhoitomaksu vuodelta 2004 on suoritettava viimeistään 1 päivänä joulukuuta 2005.

3 §
Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2005.

Asetusta sovelletaan muiden kuin tuloverolain (1535/1992) 3 §:ssä tarkoitettujen yhteisöjen ja 5 §:ssä tarkoitettujen yhteisetuuksien verovuoden 2004 jäännösveroon.

Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2005

Toinen valtiovarainministeri
Ulla-Maj Wideroos

Ylitarkastaja
Panu Pykönen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.