102/2005

Annettu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2004 tulvavahinkokorvausten maksamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta 18 päivänä maaliskuuta 1983 annetun lain (284/1983) 5 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 92/1995:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain (284/1983), jäljempänä tulvalaki, perusteella korvattavien vahinkojen ja kustannusten määriä sekä vahinkojen ja kustannusten määristä korvattavia osuuksia siltä osin kuin on kyse muille kuin puutarhatuotteille, korjatulle sadolle, puustolle ja maatalouden tuotantorakennuksille vuoden 2004 tulvista aiheutuneista vahingoista.

2 §
Korvausprosentti

Tämän asetuksen nojalla korvattavien kaikkien vahinkokohteiden osalta korvausosuus on 80 prosenttia tulvalain korvausperusteiden mukaisista vahingoista ottaen huomioon mahdollisesti jo maksetun ennakon.

3 §
Korvausmäärärahat

Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen perusteella maksettaviin 1 §:ssä tarkoitettuihin korvauksiin käytetään momentilla 30.01.48 käytettävissä olevasta määrärahasta enintään liitteessä 1 mainitut kuntakohtaiset määrärahat.

4 §
Oman työn korvaaminen

Oman työ korvaamisessa käytetään 8,5 euron tuntikorvausta. Omaan työhön rinnastettavaan ulkopuolisen työvoiman käyttöön sovelletaan samoin 8,5 euron tuntikorvausta.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä helmikuuta 2005.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Maatalousneuvos
Esko Juvonen

Liite 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.