97/2005

Annettu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2005

Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2005 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 10 päivänä heinäkuuta 1998 annetun verontilityslain (532/1998) 5 §:n nojalla:

1 §

Verovuoden 2005 ennakonpidätysten, ennakon täydennysmaksun ja kannossa maksettavan ennakon sekä ennen verotuksen päättymistä suoritetun jäännösveron tilityksissä sovelletaan tämän asetuksen määräyksiä.

2 §

Verovuodelta 2005 suoritettavissa verontilityslain 5 §:n mukaisissa tilityksissä käytetään seuraavia jako-osuuksia:

Valtionveron osuus 36,21 %
Kunnallisveron osuus 55,83 %
Kirkollisveron osuus 3,37 %
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu 4,59 %
3 §

Verovuodelta 2005 suoritettavia verontilityslain 5 §:n mukaisia tilityksiä varten kuntien jako-osuudet lasketaan siten, että verovuodelta 2003 toimitetun verotuksen mukainen maksettava kunnallisvero oikaistaan vuoden 2005 tuloveroprosentin mukaiseksi. Näin saatua maksettavaa kunnallisveroa korjataan kertoimella, joka on kunkin kunnan 1 päivän tammikuuta 2004 ja 1 päivän tammikuuta 2003 asukaslukujen suhde. Kunkin kunnan jako-osuus lasketaan näin arvioidun kunnallisveron osuutena kaikkien kuntien vastaavien verojen summasta.

Seurakuntien jako-osuudet lasketaan siten, että maksettavan kirkollisveron osuudesta erotetaan viimeksi toimitetun verotuksen maksuunpanon suhteessa evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisosuus, saksalaisen seurakunnan osuus sekä kunkin ortodoksisen seurakunnan osuus. Tämän jälkeen evankelis-luterilaisten seurakuntien osuudet määrätään vastaavalla tavalla kuin kuntien jako-osuudet soveltaen vuoden 2005 kirkollisveroprosenttia.

Ennen kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien jako-osuuksien laskentaa maksettavaa kunnallisveroa ja kirkollisveroa tarkistetaan seuraavasti:

Kunta ja evankelisluterilainen seurakunta Kunnallisveron alennus, euroa Kirkollisveron alennus, euroa
Haukipudas 38 000 3 000
Joensuu 146 000 11 400
Naantali 59 000 4 400
Äänekoski 64 000 4 700
Kunta ja evankelisluterilainen seurakunta Kunnallisveron korotus, euroa Kirkollisveron korotus, euroa
Brändö 53 025 6 060
Eckerö 90 650 10 360
Finström 272 510 28 053
Föglö 61 545 7 460
Geta 44 400 4 200
Hammarland 140 160 16 644
Jomala 392 865 35 715
Kumlinge 45 880 4 960
Kökar 32 005 3 460
Lemland 190 910 19 091
Lumparland 45 695 4 199
Maarianhamina 1 382 080 99 337
Saltvik 182 410 19 851
Sottunga 16 275 1 860
Sund 118 770 12 840
Vårdö 41 310 4 860
4 §

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä helmikuuta 2005.

Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2005

Toinen valtiovarainministeri
Ulla-Maj Wideroos

Neuvotteleva virkamies
Merja Taipalus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.