72/2005

Annettu Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeriön asetus suorien tukien täydentäviin ehtoihin liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön vähimmäisvaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

lisätään suorien tukien täydentäviin ehtoihin liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön vähimmäisvaatimuksista 2 päivänä joulukuuta 2004 annettuun maa- ja metsätalousministeriön asetukseen (1079/2004) uusi 7 a §, seuraavasti:

7 a §
Pysyvä laidun

Pysyvä laidun on 8 §:n 2 momentin mukaisesti komission asetuksen (EY) N:o 796/2004 2 artiklan toisessa kohdassa tarkoitettua pysyvien laitumien viiteosuuteen ja vuosittaiseen osuuteen laskettavaa alaa edellyttäen, että tarkasteltavina vuosina

1) sitä on käytetty heinä- tai nurmirehukasvien kasvattamiseen; ja

2) se on enintään kolmasosalta alueen pinta-alasta puiden tai pensaiden peittämää ja alueella kasvaa enintään 50 puuta hehtaarilla.

Edellä 1 momentissa säädetyn lisäksi edellytetään, että ala tarkasteluajankohtia edeltävien viiden vuoden aikana:

1) on kasvanut komission asetuksen (EY) N:o 796/2004 2 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetulla tavalla vain heinä- tai nurmirehukasveja ja alaa on käytetty eläinten rehuksi tai muuhun kotieläintalouden käyttötarkoitukseen;

2) ei ole ollut ilmoitettuna vuosittaisella tukihakemuksella komission asetuksen (EY) N:o 796/2004 2 artiklan toisessa kohdassa lueteltuna kesantona; ja

3) ei ole kuulunut viljelykiertoon; heinä- tai nurmirehukasveilla ollut ala katsotaan peltoalaksi, jos viljelijä osoittaa pellon olleen osana viljelykiertoa.

Pysyväksi laitumeksi ei hyväksytä alaa, joka

1) on tuotannonmuutossitoumuksen, luopumiseläkelain (16/1974) 6 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetun viljelemättömyyssitoumuksen, maatalousyrittäjien luopumiskorvauksista annetun lain (1330/1992) 9 §:ssä tarkoitetun viljelemättömyyssitoumuksen tai maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/1994) 12 §:ssä tarkoitetun viljelemättömyyssitoumuksen alaisena;

2) on ilmoitettu vähintään yhtenä vuonna tukihakemuksella seoskasvustona, jossa on ollut mukana muita kuin heinä- ja nurmirehukasvien siemeniä viiden tarkasteluajankohtaa edeltävän vuoden aikana;

3) sisältyy maatalouden ympäristötuen 5-, 10- tai 20-vuotiseen erityistukisopimukseen silloin kun kyseinen sopimusala on tehty peltoa koskevaksi; tai

4) on ollut metsämaata vuonna 2003 tai myöhemmin.

Vuonna 2005 ensimmäisessä momentissa tarkasteltavat vuodet tarkoittavat vuosia 2003 ja 2005. Toisessa ja kolmannessa momentissa tarkasteluajankohdat tarkoittavat 30 päivää toukokuuta 2003 sekä 29 päivää huhtikuuta 2005.


Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä helmikuuta 2005.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Maatalousneuvos
Esko Juvonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.