64/2005

Annettu Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 2005

Valtioneuvoston asetus lasten ja nuorten psykiatriseen hoitoon ja kuntoutukseen vuonna 2005 maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä heinäkuuta 2001 annetun valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 §

Valtion vuoden 2005 talousarviossa momentilla 33.32.37 myönnetty määräraha käytetään valtionavustuksen maksamiseksi alle 16-vuotiaiden lasten ja nuorten psykiatrisesta hoidosta ja kuntoutuksesta sekä kuntien ja kuntayhtymien mielenterveyttä ylläpitävien ja mielenterveysongelmia ehkäisevien palvelujen kehittämisestä aiheutuviin kustannuksiin.

2 §

Valtionavustus jakautuu sairaanhoitopiireittäin seuraavasti:

Helsingin ja Uudenmaan shp 1 411 238 €
Varsinais-Suomen shp 420 352 €
Satakunnan shp 205 435 €
Kanta-Hämeen shp 159 706 €
Pirkanmaan shp 425 970 €
Päijät-Hämeen shp 191 381 €
Kymenlaakson shp 159 553 €
Etelä-Karjalan shp 111 962 €
Etelä-Savon shp 90 825 €
Itä-Savon shp 54 174 €
Pohjois-Karjalan shp 157 604 €
Pohjois-Savon shp 232 726 €
Keski-Suomen shp 255 139 €
Etelä-Pohjanmaan shp 194 397 €
Vaasan shp 164 248 €
Keski-Pohjanmaan shp 82 435 €
Pohjois-Pohjanmaan shp 428 302 €
Kainuun maakunta 75 526 €
Länsi-Pohjan shp 65 115 €
Lapin shp 113 911 €
3 §

Avustus myönnetään hakemuksesta sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle käytettäväksi sairaanhoitopiirin ja sen alueen kuntien toteuttamiin 1 §:n mukaisiin hankkeisiin. Sairaanhoitopiirien tulee kohdistaa vähintään 20 prosenttia avustuksen määrästä alueen kuntien peruspalveluissa tehtävien mielenterveyttä ylläpitävien ja ehkäisevien toimintojen kehittämiseen ja tukemiseen. Avustusta ei saa käyttää investointimenoihin.

Avustuksen suuruus on enintään 80 prosenttia avustuksella toteutettavan hoidon, kuntoutuksen ja palvelujen kehittämisen kustannuksista.

4 §

Lääninhallitus myöntää ja maksaa avustuksen.

Hakemus avustuksen saamiseksi toimitetaan lääninhallitukselle.

5 §

Lääninhallitukset maksavat avustuksen sairaanhoitopiireille. Avustus maksetaan ennakkona kahdessa erässä, ensimmäinen huhtikuussa ja toinen lokakuussa 2005.

Sairaanhoitopiirit maksavat avustuksen kunnille ja muille kuntayhtymille siltä osin kuin ne toteuttavat avustuksen perusteena olevia toimintoja.

6 §

Avustuksen saaja voi käyttää avustusta vuosina 2005 ja 2006.

7 §

Lääninhallitukset laativat sairaanhoitopiireiltä saatujen selvitysten pohjalta raportin avustuksella toteutettujen hankkeiden tarkoituksenmukaisuudesta ja tuloksellisuudesta läänin alueella.

8 §

Valtionavustukseen sovelletaan lisäksi, mitä valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään.

9 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 2005.

Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 2005

Peruspalveluministeri
Liisa Hyssälä

Hallitussihteeri
Päivi Kaartamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.