53/2005

Annettu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2005

Laki Seitsemisen kansallispuiston laajentamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Kansallispuiston laajentaminen

Seitsemisen kansallispuistoon, joka on perustettu eräiden valtion omistamien alueiden muodostamisesta kansallispuistoiksi ja luonnonpuistoiksi annetulla lailla (674/1981) ja jota on laajennettu Seitsemisen kansallispuiston laajentamisesta annetulla lailla (116/1989), liitetään noin 380 hehtaaria valtion omistamia alueita Kurun kunnassa. Laajennusalueiden rajat on merkitty punaisella viivalla tämän lain liitteenä olevaan karttaan.

2 §
Viittaussäännös

Edellä 1 §:ssä tarkoitetun kansallispuiston laajennuksen osalta on voimassa, mitä Seitsemisen kansallispuistosta ja sen rauhoituksesta on erikseen säädetty.

3 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2005.

HE 133/2004
YmVM 24/2004
EV 239/2004

Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2005

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ympäristöministeri
Jan-Erik Enestam

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.