26/2005

Annettu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2005

Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta vuonna 2005

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, säädetään 17 päivänä joulukuuta 1982 annetun turvavarastolain (970/1982) 3 §:n 1 momentin nojalla:

1 §

Vuonna 2005 voidaan turvavarastointisopimuksia tehdä valtion talousarvion rajoissa lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun asetuksen (608/1984) 1 §:ssä, sellaisina kuin ovat sen 1 ja 2, 4, 6 ja 7, 9 ja 11 kohta asetuksessa 745/1990 sekä johdantokappale ja 3, 5, 8, 10 ja 12―16 kohta asetuksessa 985/1997, luetelluista lääkeaineista, apu- ja lisäaineista ja pakkausmateriaaleista sekä seuraavien, suluissa mainittuihin tullitariffin nimikkeisiin kuuluvien tavaroiden turvavarastoinnista:

― Vihannesten ja juuresten kylvösiemenet (07.13 ja 12.09)

― Paahtamaton kahvi (09.01)

― Soijapavut (12.01)

― Rypsin siemenet (12.05)

― Raaka rypsiöljy (15.14)

― Rehuhiiva (21.02)

― Etanoli (22.07)

― Natriumkloridi (25.01)

― Rikki (25.03)

― Kaoliini (25.07)

― Liitu (25.09)

― Tulenkestävät materiaalit (25.18, 69.02 ja 69.03)

― Kipsikivi (25.20)

― Boraatit (25.28 ja 28.40)

― Rautamalmipelletit (26.01)

― Nikkelimalmi ja -rikaste (26.04)

― Molybdeenimalmi (26.13)

― Kivihiili lukuun ottamatta antrasiittia sekä kivihiilibrikettejä ja niiden kaltaisia kiinteitä polttoaineita (27.01)

― Polttoturve (27.03)

― Kivihiilestä tai ruskokivestä valmistettu koksi tai puolikoksi (27.04)

― Raakaöljyt (27.09)

― Öljyt kumituotteiden valmistukseen (27.10)

― Voiteluöljyt ja -rasvat (27.10)

― Esitislattu raakaöljy (27.10)

― Moottoribensiini (27.10)

― Lentopetroli (27.10)

― Dieselöljyt ja kevyet polttoöljyt (27.10)

― Raskaat polttoöljyt (27.10)

― Öljyt painovärien valmistukseen (27.10)

― Maaöljykaasut ja muut kaasumaiset hiilivedyt (27.11)

― Vedenkäsittelykemikaalit (28. ryhmä)

― Noki (carbon black) (28.03)

― Piimetalli ja puolijohdelaatuinen pii (28.04)

― Rikkidioksidi (28.11)

― Hiilidisulfidi (28.13)

― Ammoniakki (28.14)

― Natronlipeä (28.15)

― Bariumhydroksidi (28.16)

― Alumiinihydroksidi (28.18)

― Mangaanidioksidi(28.20)

― Koboltti (28.22)

― Bariumsulfaatti (28.33)

― Kromisulfaatti (28.33 ja 32.02)

― Mangaanisulfaatti (28.33)

― Polyfosfaatit (28.35)

― Natriumkarbonaatti (28.36)

― Vetyperoksidi (28.47)

― Kalsiumkarbidi (28.49)

― Tolueeni (29.02)

― Metanoli ja glykoli (29.05)

― Voiteluaineiden lisäaineet (29.19, 29.21, 29.32, 29.33, 29.34, 34.02, 38.11, 39.07 ja 40.02)

― Polyamiinit (29.21)

― Kumiteollisuuden vulkanisoinnin kiih-dyttäjät ja säilyttäjät (29.21, 29.25, 29.30, 29.32, 29.33, 29.34, 38.12)

― Lysiini (29.22)

― Isosyanaatit (29.29)

― Metioniini (29.30)

― A-, D- ja E-vitamiinit (29.36)

― Kaliumsulfaatti (31.04)

― Väriaineet ja painovärien pigmentit (32.03, 32.04 ja 32.05)

― Painoväri (32.15)

― Sulfonihappo (34.02)

― Valoherkät levyt, offsetlevyt, graafiset filmit ja valokuvausfilmit rullissa (37.01 ja 37.02)

― Valonherkkä paperi (37.03)

― Filmien kehitteet (37.07)

― Elektrodimassa (38.01)

― Aktiivihiili (38.02)

― Piimaa (38.02)

― Hyönteisten, tuhosienten ja rikkaruohojen hävittämisaineet ja niiden raaka-aineet (38.08)

― Öljynjalostus- ja kemianteollisuudessa käytettävät katalysaattorit (38.15)

― Tulenkestävät laastit (38.16)

― Kemikaalit (38.23)

― HD-polyeteeni (39.01)

― Polypropeeni (39.02)

― ABS- ja SAN-muovit (39.03)

― Polyeetterit (39.07)

― Painovärien hartsit (38.06, 39.05 ja 39.07)

― Polyamidit (39.08)

― Polyuretaanit (39.09)

― Silikonikumi (39.10)

― Valimohartsit (39.13)

― Ioninvaihtomassat (39.14)

― Muoviset teokset (39.26)

― Luonnonkumi (40.01)

― Synteettinen kumi (40.02 ja 40.05)

― Kumikankaat (40.08 ja 40.16)

― Irtovilla ja villalangat (51.01 ja 51.06―51.09)

― Puuvillakuitu (52.01)

― Puuvillalangat (52.04―52.06)

― Kudotut puuvillakankaat

(52.08―52.11)

― Synteettiset filamenttilangat (54.01 ja 54.02)

― Kudotut synteettiset filamentti- ja katkokuitukankaat (54.07 ja 55.12―55.15)

― Cordkankaat (54.08 ja 59.02)

― Katkotut tekokuidut ja tekokuitulangat (55.03, 55.06 ja 55.08―55.10)

― Polyamidipaperi ja polyamidikalvo (56.03)

― Kumilla käsitellyt nimikkeeseen 54.01 tai 54.02 kuuluvaa tekokuitua olevat tekstiilikudelmat (59.06)

― Suodatinkankaat ja diafragmakankaat (59.11)

― Täyskovametallisten työkalujen teroituslaikat (68.04)

― Kiillepaperinauhat (68.14)

― Lasimurska ja muut lasijätteet ja -romu (70.01)

― Kvartsiputket (70.02)

― Laminaatit (70.19)

― Ferroseokset (72.02)

― Rauta- ja teräsromu (72.04)

― Dynamo- ja muuntajalevyt, jänneteräs, silattu teräslanka, erikoisteräkset, ontto vuoriporateräs, prosessiputket ja putkiston osat (72. ja 73. ryhmä)

― Tinalla silattu tai pleteroitu pelti (72.10 ja 72.12)

― Puhdistettu, muokkaamaton katodikupari ja valanteet (74.03)

― Messinkiaihiot (74.03)

― Messinkipyörötangot (74.07)

― Nikkeli (75.01, 75.02 ja 75.03)

― Alumiini (76.01, 76.02, 76.05, 76.07 ja 76.08)

― Lyijy (78.01 ja 78.02)

― Tina (80.01, 80.02 ja 80.03)

― Vaihdettavat työkalut työstökoneita varten (82.07, 82.08 ja 82.09)

― Juotostarvikkeet (83.11)

― Ydinpolttoaine, kattilat, pumput, puhaltimet, vedenkäsittelyjärjestelmät, vesi-, höyry- ja kaasuturbiinit laitteineen ja osineen (84. ryhmä)

― Dieselmoottorit ja niiden osat (84.08 ja 84.09)

― Laitetuulettimet (84.14)

― Koneiden ja laitteiden osat ja tarvikkeet (84.66)

― Elektroniikka-, sähkö- ja atk-laitteiden osat ja tarvikkeet (84.71 ja 84.73)

― Vierintälaakerit (84.82)

― Yleiskäyttöiset osat (84.85)

― Säätösauvat, säätösauvojen toimintalaitteet ja asennonosoituslaitteet osineen (84., 85. ja 90. ryhmä)

― Sähköteknilliset laitteet (85. ja 90. ryhmä)

― Sähkömagneetit, kestomagneetit ja niihin tarkoitetuista erikoisaineista tehdyt teelmät sekä muut laitteet ja osat (85.05)

― Paristot (85.06)

― Akut (85.07)

― Dieselmoottorien sähkölaitteet (85.11)

― Sähkölaitteet ja niiden osat (85.14 ja 85.15)

― Langallisiin puheluihin ja sähkötykseen tarkoitettujen sähkölaitteiden ja kantoaaltolaitteiden osat (85.17)

― Mikrofonit, kaiuttimet ja pienjaksovahvistimet (85.18)

― Äänen ja kuvan talteenotto- tai toistolaitteiden osat ja tarvikkeet (85.22)

― Atk- ja muut tietotallenteet (85.24)

― Radiolennätinlähettimien ja radiopuhelinlähettimien ja -vastaanottimien, yleisradio- ja televisiolähettimien ja -vastaanottimien, televisiokameroiden, meri- ja ilmaliikenteen radioturvallisuuslaitteiden, tutkalaitteiden sekä radiokauko-ohjauslaitteiden osat (85.29)

― Sähkölaitteiden osat rautatie-, maantie-, sisävesi-, satama- tai lentoliikenteen valvontaa varten (85.30)

― Kuuloon ja näköön perustuvien sähkömerkinantolaitteiden osat (85.31)

― Sähkökondensaattorit (85.32)

― Sähkölaitteet sähkövirtapiirin kytkemistä, katkaisemista, suojaamista tai liittämistä varten, vastukset, painetut piirit, kytkintaulut ja ohjauspöydät (85.33, 85.34, 85.35, 85.36, 85.37 ja 85.38)

― Tekstin- ja kuvankäsittelyn varaosat ja komponentit (85.38, 85.40, 85.41 ja 85.42)

― Sähköhehkulamppujen ja sähköpurkauslamppujen osat (85.39)

― Elektroniputket, katodisädeputket, tele-visiokameraputket ja elohopeatasasuuntausputket, valokennot, pietsosähköiset kiteet, diodit, transistorit sekä niiden kaltaiset puolijohdekomponentit, valoa lähettävät diodit ja elektroniset mikropiirit (85.40, 85.41 ja 85.42)

― Eristetty sähkölanka (85.44)

― Hiiliteokset sähkötarkoituksiin (85.45)

― Eristimet (85.46)

― Sähkökoneiden, -laitteiden ja -tarvikkeiden eristysosat (85.47)

― Ajoneuvojen voimansiirtolaitteet ja laakerit (87.08)

― Lentokoneiden osat (88.03)

― Optiset kuidut, optiset kuitukimput ja optiset kuitukaapelit sekä niiden liittimet (90.01)

― Valokopio- ja lämpökopiolaitteiden osat ja tarvikkeet (90.09)

― Lääketieteessä ja kirurgiassa käytettävät kojeet ja laitteet (90.18)

― Tiheyden, paineen, kosteuden, lämpötilan, nopeuden, virtauksen, pinnankorkeuden tai muun fysikaalisen suureen mittaukseen tai säätöön tarkoitettujen kojeiden osat ja tarvikkeet (90.25, 90.26 ja 90.32)

― Ajoneuvojen anturit, termostaatit ja mittarit (90.28, 90.29 ja 90.32)

― Värinauhat (96.12)

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2005.

Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2005

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Vanhempi hallitussihteeri
Kari Mäkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.