8/2005

Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2005

Tasavallan presidentin asetus Azerbaidzhanin tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkomaankauppa- ja kehitysministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Bakussa 26 päivänä helmikuuta 2003 Suomen tasavallan hallituksen ja Azerbaidzhanin tasavallan hallituksen välillä tehty, eduskunnan 24 päivänä lokakuuta 2003 hyväksymä ja tasavallan presidentin 21 päivänä marraskuuta 2003 hyväksymä sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskeva sopimus, jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 10 päivänä marraskuuta 2004, on voimassa 10

päivästä joulukuuta 2004 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Azerbaizhanin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 21 päivänä marraskuuta 2003 annettu laki (956/2003) tulee voimaan 22 päivänä tammikuuta 2005.

3 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä tammikuuta 2005.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 2/2005)

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2005

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ulkoasiainministeri
Erkki Tuomioja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.