3/2005

Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2005

Valtioneuvoston asetus rahapeliluvan maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä, säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista valtioneuvosto päättää yleisistunnossaan ja joista peritään kiinteä, omakustannusarvon mukainen maksu, ovat arpajaislain (1047/2001) 11 §:n mukainen rahapelilupa ja rahapeliluvan muutos.

Rahapeliluvasta perittävän maksun suuruus on 294 euroa ja rahapeliluvan muutoksesta perittävän maksun suuruus 218 euroa.

2 §

Maksu peritään myös silloin, kun 1 momentissa tarkoitettuun hakemukseen annetaan kielteinen päätös.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä tammikuuta 2005 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2006.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2005

Sisäasiainministeri
Kari Rajamäki

Neuvotteleva virkamies
Ismo Atosuo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.