Säädökset alkuperäisinä: 2004

1100/2004
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 39 §:n muuttamisesta
1099/2004
Sisäasiainministeriön asetus muutto- ja maastamuuttoilmoitusten vastaanottamiseen liittyvien tehtävien jakamisesta maistraattien kesken
1098/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lapsilisän maksupäivästä
1097/2004
Tasavallan presidentin asetus Kirgisian tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1096/2004
Laki asuintalovarauksesta verotuksessa annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1095/2004
Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1094/2004
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta Kainuun maakunnassa vuosina 2005―2009
1093/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:ssä tarkoitettujen perusprosenttien ja yrittäjien eläkelain 9 §:ssä tarkoitettujen maksuprosenttien vahvistamisesta
1092/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 12 b §:ssä tarkoitettujen työntekijäin eläkemaksujen vahvistamisesta
1091/2004
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2004 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista
1090/2004
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
1089/2004
Opetusministeriön asetus arkistolaitoksen suoritteiden maksuista
1088/2004
Valtioneuvoston asetus eläketurvakeskuksen ohjesäännön sisältävän asetuksen muuttamisesta
1087/2004
Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajien asumistukilain mukaisista hoitomenoina hyväksyttävistä keskimääräisistä kustannuksista ja asumiskustannusten enimmäismääristä vuodelle 2005
1086/2004
Valtioneuvoston asetus Valtion elokuvatarkastamosta
1085/2004
Valtioneuvoston asetus palosuojelurahastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta
1084/2004
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä
1083/2004
Valtioneuvoston asetus päästökauppalain eräiden säännösten voimaantulosta
1082/2004
Verohallituksen päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2005
1081/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistörekisteriä ja kiinteistörekisterikarttaa koskevista suoritteista perittävistä maksuista
1080/2004
Sisäasiainministeriön asetus eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista
1079/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus suorien tukien täydentäviin ehtoihin liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön vähimmäisvaatimuksista
1078/2004
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikelisäaineiden puhtausvaatimuksista ja eräistä määritysmenetelmistä
1077/2004
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden vieraiden aineiden näytteenotto- ja määritysmenetelmistä
1076/2004
Laki ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kahdennentoista pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1075/2004
Verohallituksen päätös vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
1074/2004
Valtioneuvoston asetus aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun asetuksen muuttamisesta
1073/2004
Valtioneuvoston asetus Suomen talousvyöhykkeestä
1072/2004
Laki rajavartiolaitoksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1071/2004
Laki eräiden vedenalaisten johtojen suojelemisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1070/2004
Laki valaiden ja arktisten hylkeiden suojelusta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1069/2004
Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta
1068/2004
Laki metsästyslain muuttamisesta
1067/2004
Laki rikoslain muuttamisesta
1066/2004
Laki kalastuslain muuttamisesta
1065/2004
Laki tutkinnan toimittamisesta ja pakkokeinojen käyttämisestä ulkomaisessa kauppa-aluksessa rikoksen johdosta eräissä tapauksissa annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1064/2004
Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta
1063/2004
Laki jätelain 73 a §:n muuttamisesta
1062/2004
Laki vesilain 1 luvun 3 §:n ja 16 luvun 7 §:n muuttamisesta
1061/2004
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
1060/2004
Laki merensuojelulain muuttamisesta
1059/2004
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta
1058/2004
Laki Suomen talousvyöhykkeestä
1057/2004
Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymisperusteista vuodelle 2005
1056/2004
Verohallituksen päätös ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta
1055/2004
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta
1054/2004
Sisäasiainministeriön asetus julkisen notaarin suoritteiden maksuista
1053/2004
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta
1052/2004
Valtioneuvoston asetus Suomen Akatemiasta annetun asetuksen muuttamisesta
1051/2004
Eduskunnan päätös valtioneuvoston lainanottovaltuuden muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.