Säädökset alkuperäisinä: 2004

50/2004
Opetusministeriön asetus opetus- ja kirjastotoimen perustamishankkeiden yksikköhinnoista annetun opetusministeriön päätöksen muuttamisesta
49/2004
Puolustusministeriön asetus ajoneuvoliikennerekisteriin ja sotilasajoneuvorekisteriin merkittävistä sotilasajoneuvoista
48/2004
Valtioneuvoston asetus vaikeista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä kliinisistä ravintovalmisteista, joihin suoritetaan sairausvakuutuslain mukaista korvausta
47/2004
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusasetuksen muuttamisesta
46/2004
Valtioneuvoston asetus vuonna 2004 kertyvien työnantajan sosiaaliturvamaksujen jakautumasta
45/2004
Valtioneuvoston asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen 54 §:n muuttamisesta
44/2004
Tasavallan presidentin asetus Neuvoston yhteisistä säännöistä harjoitettaessa kansainvälistä henkilöliikennettä linja-autoilla antaman asetuksen 18 artiklan 1 kohdan mukaisen Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä valvonta-asiakirjojen poistamisesta tilapäisessä linja-autoliikenteessä Pohjoismaissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
43/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2003 tärkkelysperunan tuottajalle suoritettavan maksun (tasaustuen) sekä vuoden 2003 kuitupellavan ja -hampun jalostustuen ennakoiden maksatuksesta
42/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2003 peltokasvien tuen (CAP-tuen) non food -kesantopalkkion maksatuksesta
41/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonhaittakorvaukseen ja maatalouden ympäristötukeen varattujen määrärahojen kohdentamisesta vuoden 2004 haussa
40/2004
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2004 maksettavasta pohjoisesta tuesta
39/2004
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2004 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta
38/2004
Valtioneuvoston asetus vuoden 2003 satovahinkojen viljelmäkohtaisista korvausosuuksista
37/2004
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2004 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta
36/2004
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2004 maksettavan korvauksen perusteista
35/2004
Valtioneuvoston asetus aikuisten koulutustason kohottamiseen myönnettävästä valtionavustuksesta
34/2004
Valtioneuvoston asetus kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
33/2004
Valtioneuvoston asetus tulliasetuksen 12 §:n kumoamisesta
32/2004
Valtioneuvoston asetus rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
31/2004
Valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista annetun asetuksen muuttamisesta
30/2004
Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta
29/2004
Laki aravarajoituslain 1 §:n muuttamisesta
28/2004
Verohallituksen päätös eräiden yritysten verottamisesta Konserniverokeskuksessa
27/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kuoleman toteamisesta
26/2004
Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
25/2004
Laki valtion virkamieslain 11 §:n muuttamisesta
24/2004
Laki merimieslain muuttamisesta
23/2004
Laki työsopimuslain 2 luvun 2 §:n muuttamisesta
22/2004
Laki vähemmistövaltuutetusta annetun lain muuttamisesta
21/2004
Yhdenvertaisuuslaki
20/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2003 puutarhatuotteiden varastointituen maksatuksesta
19/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2003 kansallisten pinta-alaperusteisten tukien maksatuksesta
18/2004
Valtioneuvoston asetus passintarkastuspaikoista annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta
17/2004
Tasavallan presidentin asetus Viron kanssa Pakrin tuulipuistoa koskevasta yhteistoteutushankkeesta tehdyn hankesopimuksen voimaansaattamisesta
16/2004
Laki taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 2 §:n muuttamisesta
15/2004
Laki työeläkekassan muuttamisesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi annetun lain muuttamisesta
14/2004
Laki taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaisen eläkekassan sulautumisesta työeläkekassan muuttamisesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi annetun lain mukaiseen työeläkevakuutusyhtiöön
13/2004
Laki arvo-osuustileistä annetun lain muuttamisesta
12/2004
Laki arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 §:n muuttamisesta
11/2004
Rahoitusvakuuslaki
10/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perusteista vuonna 2004
9/2004
Valtioneuvoston asetus upseerien suomen ja ruotsin kielen taitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksista
8/2004
Valtioneuvoston asetus ryhmätunnistuksesta
7/2004
Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetun asetuksen liitteen muuttamisesta
6/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta peltokasvien tuen non food -kesannon ehdoista vuonna 2004
5/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
4/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun alla purjehtivien kalastusalusten satelliittiseurantajärjestelmästä
3/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poronhoitovuodelta 2003/2004 maksettavan eläinkohtaisen lisätuen hakuajasta ja hakemisesta
2/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön ja työsuojelun piirihallinnon maksullisista suoritteista
1/2004
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.