Säädökset alkuperäisinä: 2004

150/2004
Laki vapautensa menettäneen henkilön väliaikaisesta siirtämisestä todistelutarkoituksessa rikosasioissa
149/2004
Laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain muuttamisesta
148/2004
Laki keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen soveltamisesta
147/2004
Laki eläkesäätiölain 98 §:n muuttamisesta
146/2004
Laki säätiölain 22 §:n muuttamisesta
145/2004
Laki vakuutuskassalain 129 §:n muuttamisesta
144/2004
Laki säästöpankkilain 120 §:n muuttamisesta
143/2004
Laki asumisoikeusyhdistyksistä annetun lain 75 §:n muuttamisesta
142/2004
Laki osuuskuntalain 19 luvun 31 §:n muuttamisesta
141/2004
Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 5 luvun 8 §:n muuttamisesta
140/2004
Laki osakeyhtiölain 13 luvun 19 §:n muuttamisesta
139/2004
Laki kaupparekisterilain 19 §:n muuttamisesta
138/2004
Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 100 a §:n muuttamisesta
137/2004
Laki konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä
136/2004
Laki merimiesten palkkaturvalain 6 §:n muuttamisesta
135/2004
Laki palkkaturvalain 7 ja 11 §:n muuttamisesta
134/2004
Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
133/2004
Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
132/2004
Laki kiinnitysluottopankkilain 17 §:n muuttamisesta
131/2004
Laki elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jätetty esine annetun lain 1 §:n muuttamisesta
130/2004
Laki autokiinnityslain 15 §:n muuttamisesta
129/2004
Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta
128/2004
Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain 23 §:n muuttamisesta
127/2004
Laki kauppakaaren 10 luvun 2 §:n muuttamisesta
126/2004
Laki passilain 9 ja 16 §:n muuttamisesta
125/2004
Laki ulosottolain muuttamisesta
124/2004
Laki Suomen, Tanskan, Islannin, Norjan ja Ruotsin kesken Kööpenhaminassa 7 päivänä marraskuuta 1933 tehdyn, konkurssia koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja täytäntöönpanosta annetun lain 3 §:n kumoamisesta
123/2004
Laki konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun lain muuttamisesta
122/2004
Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
121/2004
Laki takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain muuttamisesta
120/2004
Konkurssilaki
119/2004
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
118/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen turskakiintiön käyttämisestä vuonna 2004
117/2004
Valtioneuvoston asetus asian käsittelystä syrjintälautakunnassa
116/2004
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2004 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
115/2004
Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta
114/2004
Tasavallan presidentin asetus korkea-asteen koulutusta koskevien tutkintojen tunnustamista Euroopan alueella koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
113/2004
Laki tieliikennelain muuttamisesta
112/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2003 viljelmäkohtaisten satovahinkokorvausten maksatuksesta
111/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuoreiden hedelmien, marjojen ja vihannesten kaupan pitämistä koskevien vaatimusten noudattamisen valvonnasta
110/2004
Valtioneuvoston päätös kemiallisten aineiden terveysvaaran arviointineuvostosta annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
109/2004
Valtioneuvoston asetus autojen polttoaineenkulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen ilmoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
108/2004
Valtioneuvoston asetus saamen kielilain täytäntöönpanosta
107/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta juurikkaiden siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
106/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2004
105/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
104/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan työntekijäin eläkelain 12 §:n mukaista vastuunjakoa varten laskettavista suureista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
103/2004
Valtioneuvoston asetus eräiden kalastusalusten turvallisuudesta annetun asetuksen 2 ja 68 §:n muuttamisesta
102/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassan perusteista taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 7 §:n 4 momentin mukaista eläkelaitosten keskinäistä kustannusten jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
101/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työeläkekassan perusteista lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 9 §:n mukaista eläkelaitosten keskinäistä kustannusten jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.