Säädökset alkuperäisinä: 2004

300/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolmansista maista tuotavista sammakonreisistä ja etanoista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
299/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolmansista maista tuotavasta hunajasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
298/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolmansista maista tuotavista linnunmunista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
297/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolmansista maista tuotavista munavalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
296/2004
Laki lääkelain muuttamisesta
295/2004
Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muuttamisesta
294/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2003 emolehmäpalkkion loppuosan, vuoden 2003 sonni- ja härkäpalkkion loppuosan, vuoden 2003 laajaperäistämispalkkion, vuoden 2003 teurastuspalkkion ja lisätuen loppuosan sekä vuoden 2003 emolehmien kansallisen lisäpalkkion maksatuksesta
293/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden sekä porotalouden ja luontaiselinkeinotalouden investointeja ja nuorten viljelijöiden tilanpidon aloittamista koskevien tukien hakuajan päättymisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
292/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2003 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
291/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2004 Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläinpalkkioiden hakuajoista ja vuoden 2004 emolehmä- ja uuhipalkkiokiintiöiden hakulomakkeista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
290/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2004 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista ja hakemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
289/2004
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2004 maksettavasta ympäristötuen kansallisesta lisäosasta
288/2004
Valtioneuvoston asetus nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta vuonna 2004
287/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta siemenperunan kaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
286/2004
Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
285/2004
Valtioneuvoston asetus matkustusoikeuden osoittamisesta eräissä tapauksissa
284/2004
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön 3 §:n 9 kohdan muuttamisesta
283/2004
Laki taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain 2 ja 5 a §:n muuttamisesta
282/2004
Laki Museovirastosta
281/2004
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
280/2004
Tilastolaki
279/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta siipikarjan lihahygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
278/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta
277/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista
276/2004
Laki kolttalain muuttamisesta
275/2004
Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain muuttamisesta
274/2004
Laki Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 10.2 artiklan muuttamisesta annetun valtion- ja hallitusten päämiesten kokoonpanossa kokoontuvan neuvoston päätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimansaattamisesta
273/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden Euroopan unioniin kuulumattomista valtioista tuotavien tavaroiden eläintautivaatimuksista
272/2004
Valtioneuvoston asetus vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitetun osaomistusasunnon vähemmistöosuuden omistajan omistusosuuden suuruudesta
271/2004
Valtioneuvoston asetus vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun asetuksen muuttamisesta
270/2004
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2003 maksettavasta emolehmien kansallisesta lisäpalkkiosta
269/2004
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2004 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta
268/2004
Tasavallan presidentin asetus pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen voimaansaattamisesta
267/2004
Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain 17 §:n muuttamisesta
266/2004
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
265/2004
Laki Valko-Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
264/2004
Laki Uzbekistanin kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
263/2004
Laki Slovenian kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
262/2004
Laki Moldovan kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
261/2004
Laki Liettuan kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
260/2004
Laki Kroatian kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
259/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista
258/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräistä kalastusrajoituksista Saimaalla
257/2004
Laki Nicaraguan tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
256/2004
Laki Suomen ja Kemiallisten aseiden kieltojärjestön välillä järjestön erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
255/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
254/2004
Valtioneuvoston asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamisesta
253/2004
Laki Algerian kanssa tehdyn Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
252/2004
Laki Libanonin kanssa tehdyn Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
251/2004
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.