Säädökset alkuperäisinä: 2004

500/2004
Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen 3 ja 8 §:n muuttamisesta
499/2004
Valtioneuvoston asetus liikenneopettajankoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
498/2004
Valtioneuvoston asetus ammatillisesta opettajankoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
497/2004
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
496/2004
Valtioneuvoston asetus eräiden valtion asuntolainojen enimmäiskorosta
495/2004
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen ja siihen liittyvään INF-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
494/2004
Tasavallan presidentin asetus Uruguayn kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
493/2004
Tasavallan presidentin asetus Iranin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
492/2004
Laki osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain eräiden siirtymäsäännösten muuttamisesta
491/2004
Valtioneuvoston asetus rajavartiolaitoksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
490/2004
Valtioneuvoston asetus alusrekisterilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
489/2004
Valtioneuvoston asetus eräiden alusten ja niitä palvelevien satamarakenteiden turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain voimaantulosta
488/2004
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
487/2004
Laki rajavartiolaitoksesta annetun lain muuttamisesta
486/2004
Laki alusrekisterilain muuttamisesta
485/2004
Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamarakenteiden turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta
484/2004
Laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
483/2004
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Kaustisten ja Halsuan kuntien välillä
482/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maaseudun kehittämistoimenpiteitä tuettaessa noudatettavasta menettelystä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
481/2004
Valtioneuvoston asetus työsuojeluhallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
480/2004
Valtioneuvoston asetus työsuojelulautakunnista
479/2004
Tasavallan presidentin asetus eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain ja valmismatkalain 24 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
478/2004
Laki työsuojeluhallinnosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
477/2004
Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta
476/2004
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
475/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vieraista aineista eläimistä saatavissa elintarvikkeissa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
474/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2004 kansallisen viljakasvien kiloperusteisen siementuotannon tuen maksatuksesta
473/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta alkuvuoden 2003 tulvavahinkokorvausten maksatuksesta
472/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poronhoitovuodelta 2004/2005 maksettavan eläinkohtaisen tuen hakuajasta ja hakemisesta
471/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus satovahinkojen korvaamisessa käytettävistä yksikköhinnoista ja normisadoista vuonna 2004
470/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkuvuoden 2003 tulvavahinkokorvausten maksamisesta
469/2004
Valtioneuvoston päätös Kullaan kunnan liittämisestä Ulvilan kaupunkiin
468/2004
Tasavallan presidentin asetus Afrikan sarven alueen maiden yhteistyöjärjestön (IGAD) kanssa tehdyn rahoitussopimuksen voimaansaattamisesta
467/2004
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Euroopan eteläisen observatorion (ESO) välisen liittymissopimuksen, ESO:n perustamista koskevan yleissopimuksen ja siihen liittyvän rahoituspöytäkirjan ja ESO:n erioikeuksia ja -vapauksia koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä näihin sopimusjärjestelyihin liittyvän lain voimaantulosta
466/2004
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
465/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2004 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
464/2004
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
463/2004
Tasavallan presidentin asetus Itämeren alueen koealuerahastosta Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
462/2004
Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan presidentin asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta
461/2004
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
460/2004
Tasavallan presidentin asetus Slovenian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
459/2004
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
458/2004
Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta
457/2004
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta
456/2004
Laki kiinteistörekisterilain muuttamisesta
455/2004
Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta
454/2004
Tasavallan Presidentin asetus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan välisen kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
453/2004
Laki ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
452/2004
Laki jätelain muuttamisesta
451/2004
Laki rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.