Säädökset alkuperäisinä: 2004

550/2004
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus sairaankuljetuksen taksoista
549/2004
Valtioneuvoston päätös Karinaisten ja Pöytyän kuntien lakkauttamisesta ja uuden Pöytyän kunnan perustamisesta
548/2004
Valtioneuvoston päätös Kangaslammin kunnan liittämisestä Varkauden kaupunkiin
547/2004
Tasavallan presidentin asetus vuoden 1992 Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen IV liitteen muutosten voimaansaattamisesta
546/2004
Tasavallan presidentin asetus Liettuan kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
545/2004
Laki tapaturmavakuutuslain 17 ja 41 d §:n muuttamisesta
544/2004
Laki kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimusta muuttavien vuosien 1980 ja 1984 pöytäkirjojen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
543/2004
Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta
542/2004
Laki ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta
541/2004
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kotitalouksien sähkökäyttöisten jääkaappien, pakastimien ja näiden yhdistelmien energiamerkinnässä annettavista tiedoista
540/2004
Opetusministeriön päätös Jumalan seurakunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksen muutoksen merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
539/2004
Puolustusministeriön asetus rauhanturvaamishenkilöstön kelpoisuusehdoista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta
538/2004
Ympäristöministeriön asetus alivuokra-asunnon vuokrasopimuksen kaavasta
537/2004
Ympäristöministeriön asetus asuinhuoneiston vuokrasopimuksen kaavasta
536/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2004 metsänhoitomaksun perusteesta
535/2004
Valtioneuvoston asetus vakuutusyhtiön vastuuvelan laskentaperiaatteista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
534/2004
Valtioneuvoston asetus jalometallituotteista annetun asetuksen muuttamisesta
533/2004
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 23 ja 32 §:n muuttamisesta
532/2004
Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vahdinpidosta annetun asetuksen muuttamisesta
531/2004
Valtioneuvoston asetus matkustaja-aluksen henkilöluetteloista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
530/2004
Valtioneuvoston asetus alusten katsastuksista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
529/2004
Valtioneuvoston asetus eräiden kalastusalusten turvallisuudesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
528/2004
Valtioneuvoston asetus laivavarusteista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
527/2004
Valtioneuvoston asetus eräiden kotimaan matkoilla liikennöivien matkustaja-alusten turvallisuudesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
526/2004
Laki kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) liitteen B (CIM) liitteen (RID) muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
525/2004
Laki kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
524/2004
Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen neuvottelukunnasta
523/2004
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 13 §:n muuttamisesta
522/2004
Laki poliisilain 36 §:n muuttamisesta
521/2004
Laki meripelastuslain 16 §:n muuttamisesta
520/2004
Laki viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
519/2004
Laki hätäkeskuslain 8 §:n muuttamisesta
518/2004
Laki viestintämarkkinalain muuttamisesta
517/2004
Laki rikoslain 38 luvun 4 §:n muuttamisesta
516/2004
Sähköisen viestinnän tietosuojalaki
515/2004
Valtiovarainministeriön asetus sijoitusrahaston tilinpäätöksestä, vuosikertomuksesta ja puolivuotiskatsauksesta sekä rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön tilinpäätöksestä
514/2004
Valtioneuvoston asetus sementtiä ja sementtiä sisältäviä valmisteita koskevista rajoituksista
513/2004
Laki henkilövahinkoasiain neuvottelukunnasta
512/2004
Laki raideliikennevastuulain 12 §:n muuttamisesta
511/2004
Laki potilasvahinkolain 3 §:n muuttamisesta
510/2004
Laki liikennevakuutuslain 6 §:n muuttamisesta
509/2004
Laki vahingonkorvauslain muuttamisesta
508/2004
Helsingin vaalipiirilautakunnan kuulutus Suomesta valittavien Euroopan parlamentin jäsenten vaalien tuloksesta
507/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hedelmien ja vihannesten markkinoilta poistamisessa noudatettavasta menettelystä
506/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta maidosta ja maitopohjaisista tuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
505/2004
Valtioneuvoston asetus ilmatieteen laitoksesta
504/2004
Laki Valtion taidemuseosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
503/2004
Laki oikeusapuhakemusten toimittamista koskevan eurooppalaisen sopimuksen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
502/2004
Oikeusministeriön asetus konkurssiasioista
501/2004
Valtioneuvoston asetus konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.