Säädökset alkuperäisinä: 2004

600/2004
Valtioneuvoston asetus valmisteverotusasetuksen 6 §:n kumoamisesta
599/2004
Valtioneuvoston asetus veronkantoasetuksen 11 §:n kumoamisesta
598/2004
Valtioneuvoston asetus yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
597/2004
Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen 33 ja 36 §:n kumoamisesta
596/2004
Valtioneuvoston asetus nonyylifenolin ja nonyylifenolietoksylaatin markkinoille luovuttamisen ja käytön rajoittamisesta
595/2004
Valtioneuvoston asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen 8 ja 184 §:n muuttamisesta
594/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluaineissa sallituista tehoaineista ja niiden käytön ehdoista
593/2004
Laki aravalain 37 ja 47 §:n muuttamisesta
592/2004
Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta
591/2004
Laki Eurooppa-koulujen perussäännöstä tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
590/2004
Laki rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annetun lain 35 §:n muuttamisesta
589/2004
Laki väestötietolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
588/2004
Laki kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista
587/2004
Laki Saksan kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
586/2004
Laki Euroopan Avaruusjärjestöä koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten ja Euroopan Avaruusjärjestön välillä turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisesta ja vaihdosta tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
585/2004
Laki Venäjän kanssa maantien rakentamisesta maantieliikenteen turvaamiseksi Nuijamaan kansainvälisen maantieliikenteen rajanylityspaikan (Suomen tasavalta) ja Brusnitshnojen kansainvälisen maantieliikenteen rajanylityspaikan (Venäjän federaatio) välillä liittyen Nuijamaan rajanylityspaikan siirtämiseen tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
584/2004
Valtioneuvoston asetus keräyspaperin talteenotosta ja hyödyntämisestä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
583/2004
Valtioneuvoston asetus käytöstä poistettujen renkaiden hyödyntämisestä ja käsittelystä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
582/2004
Valtioneuvoston asetus ajoneuvon romutusavustuksesta
581/2004
Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista
580/2004
Tasavallan presidentin asetus Egyptin kanssa tehdyn Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksenvoimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
579/2004
Laki rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta
578/2004
Laki biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
577/2004
Vuoden 2004 lisätalousarvio
576/2004
Laki perintö- ja lahjaverolain 55 §:n muuttamisesta
575/2004
Laki arpajaisverolain 18 §:n muuttamisesta
574/2004
Laki varainsiirtoverolain 52 §:n muuttamisesta
573/2004
Laki arvonlisäverolain 210 §:n muuttamisesta
572/2004
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
571/2004
Laki perintö- ja lahjaverolain 53 ja 54 §:n muuttamisesta
570/2004
Laki tullilain 39 §:n muuttamisesta
569/2004
Laki valmisteverotuslain 39 §:n muuttamisesta
568/2004
Laki veronkantolain muuttamisesta
567/2004
Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksesta annetun lain muuttamisesta
566/2004
Laki yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 11 §:n kumoamisesta
565/2004
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
564/2004
Laki ennakkoperintälain muuttamisesta
563/2004
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain 8 §:n 2 momentin kumoamisesta
562/2004
Laki varallisuusverolain 10 §:n muuttamisesta
561/2004
Laki tuloverolain muuttamisesta
560/2004
Valtioneuvoston päätös Kiihtelysvaaran ja Tuupovaaran kuntien liittämisestä Joensuun kaupunkiin
559/2004
Valtioneuvoston päätös Kangasalan ja Sahalahden kuntien lakkauttamisesta ja uuden Kangasalan kunnan perustamisesta
558/2004
Valtioneuvoston asetus siirrettävälle C-sokerille maksettavasta varastointikustannusten korvauksesta markkinointivuodelta 2003/2004
557/2004
Valtioneuvoston asetus nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta vuonna 2004 annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 2 muuttamisesta
556/2004
Valtioneuvoston asetus eräistä maaseudun kehittämiseen myönnettävistä lainoista annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta
555/2004
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta annetun voimaantulosäännöksen muuttamisesta
554/2004
Tasavallan presidentin asetus elintarvikkeiden ja maatalouden kasvigeenivaroja koskevan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamisesta sekä elintarvikkeiden ja maatalouden kasvigeenivaroja koskevan kansainvälisen sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
553/2004
Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta
552/2004
Laki metsälain muuttamisesta
551/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonarvokaupan kokeilualueesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.