Säädökset alkuperäisinä: 2004

650/2004
Laki rikoslain muuttamisesta
649/2004
Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta
648/2004
Laki kuntoutusrahalain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
647/2004
Laki vammaistukilain 1 §:n muuttamisesta
646/2004
Laki lapsen hoitotuesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
645/2004
Laki eläkkeensaajien asumistukilain 1 a §:n muuttamisesta
644/2004
Laki rintamasotilaseläkelain 1 §:n muuttamisesta
643/2004
Laki äitiysavustuslain 1 ja 3 §:n muuttamisesta
642/2004
Laki lapsilisälain 1 §:n muuttamisesta
641/2004
Laki perhe-eläkelain muuttamisesta
640/2004
Laki kansaneläkelain 1 ja 1 d §:n muuttamisesta
639/2004
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
638/2004
Laki työttömyyskassalain 3 §:n muuttamisesta
637/2004
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 12 §:n 4 momentin ja 15 §:n 3 momentin kumoamisesta
636/2004
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
635/2004
Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
634/2004
Valtioneuvoston asetus henkilönostoista nosturilla ja haarukkatrukilla annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta
633/2004
Valtioneuvoston asetus alusten lastauksen ja purkamisen työturvallisuudesta
632/2004
Tasavallan presidentin asetus Saksan kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
631/2004
Tasavallan presidentin asetus Euroopan Avaruusjärjestöä koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten ja Euroopan Avaruusjärjestön välillä turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisesta ja vaihdosta tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
630/2004
Laki Ajoneuvohallintokeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
629/2004
Laki ajopiirturikorttien myöntämisen järjestämisestä
628/2004
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
627/2004
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
626/2004
Valtioneuvoston asetus valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
625/2004
Laki eräiltä matkustaja-aluksilta saadusta merityötulosta toimitetun ennakonpidätyksen väliaikaisesta maksuvapaudesta
624/2004
Laki kotikuntalain muuttamisesta
623/2004
Valtioneuvoston asetus syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia aineita koskevista kielloista ja rajoituksista
622/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan perusteista merimieseläkelain 3 a §:n 2 ja 3 momentin mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteen 2 muuttamisesta
621/2004
Valtiovarainministeriön asetus Tove Jansson ja lastenkulttuuri -juhlarahasta
620/2004
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
619/2004
Valtioneuvoston asetus ulkomaisten alusten tarkastuksesta Suomessa
618/2004
Valtioneuvoston asetus Valtion taidemuseosta
617/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
616/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan työntekijäin eläkelain 12 §:n mukaista vastuunjakoa varten laskettavista suureista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
615/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työeläkekassan perusteista lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 9 §:n mukaista eläkelaitosten keskinäistä kustannusten jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
614/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassan perusteista taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 7 §:n 4 momentin mukaista eläkelaitosten keskinäistä kustannusten jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
613/2004
Valtioneuvoston asetus kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista
612/2004
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskorosta
611/2004
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
610/2004
Valtioneuvoston asetus televisiomaksuista
609/2004
Laki vuorotteluvapaalain 20 ja 21 §:n muuttamisesta
608/2004
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
607/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta suu- ja sorkkatautia koskevan yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanosta
606/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta sonnin spermalle asetettavista eläinten terveysvaatimuksista
605/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvilajikkeiden lajikeluettelosta
604/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta rehuvalmisteiden valvonnan järjestämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
603/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta rehuseoksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 2 §:n ja liitteen 1 kumoamisesta
602/2004
Valtioneuvoston päätös Parikkalan, Saaren ja Uukuniemen kuntien lakkauttamisesta ja uuden Parikkalan kunnan perustamisesta
601/2004
Valtioneuvoston asetus tulliasetuksen 3 §:n kumoamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.