Säädökset alkuperäisinä: 2004

700/2004
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
699/2004
Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta
698/2004
Laki valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta
697/2004
Laki asianajajista annetun lain muuttamisesta
696/2004
Laki peruskuivatustoiminnan tukemisesta annetun lain 26 §:n muuttamisesta
695/2004
Laki totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen annetun lain 9 ja 14 §:n muuttamisesta
694/2004
Laki maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain 5 §:n muuttamisesta
693/2004
Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta
692/2004
Laki eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
691/2004
Laki taimiaineistolain 7 b §:n muuttamisesta
690/2004
Laki siemenkauppalain 18 §:n muuttamisesta
689/2004
Laki rehulain 25 §:n muuttamisesta
688/2004
Laki kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
687/2004
Laki hukkakauran torjunnasta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
686/2004
Laki vesihuollon tukemisesta
685/2004
Laki Energiamarkkinavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
684/2004
Laki ympäristönsuojelulain 43 §:n muuttamisesta
683/2004
Päästökauppalaki
682/2004
Laki valtion virkamieslain 35 §:n muuttamisesta
681/2004
Laki kuukautta lyhyempien valtion palvelussuhteiden eläketurvan järjestämisestä annetun lain kumoamisesta
680/2004
Laki valtion perhe-eläkelain muuttamisesta
679/2004
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
678/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta viranomaisen valvomasta näytteenotosta kylvösiementuotannossa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
677/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tuoreen rehukasvin säilöntäaineista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
676/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta rehun lisäaineista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
675/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tietyistä eläinten ruokintaan käytettävistä tuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
674/2004
Opetusministeriön päätös Etiopian Ortodoks Tewahdo yhdyskunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
673/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvituotteiden maahantuonnissa ja maastaviennissä noudatettavista kasvinterveyden suojelun vaatimuksista
672/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvituotteiden markkinoinnissa noudatettavista kasvinterveyden suojelun vaatimuksista
671/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta toimenpiteistä kasvintuhoojien hävittämiseksi ja niiden leviämisen estämiseksi
670/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta hevosten jalostusaineksen maahantuonnissa annettavasta selvityksestä
669/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Newcastlen taudin vuoksi perustettavista suoja- ja valvontavyöhykkeistä
668/2004
Sisäasiainministeriön asetus lääninhallituksen suoritteiden maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
667/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista raakavalmisteista ja jalosteista
666/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
665/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maitoa ja maitovalmisteita koskevien tilastotietojen keruusta
664/2004
Valtioneuvoston asetus pakolaisista ja eräistä muista maahanmuuttajista sekä turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
663/2004
Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimusta muuttavien vuosien 1980 ja 1984 pöytäkirjojen voimaansaattamisesta
662/2004
Tasavallan presidentin asetus Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä sopimusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevaan yleissopimukseen sekä sen tulkintaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa koskevaan ensimmäiseen ja toiseen pöytäkirjaan tehdyn yleissopimuksen osittaisesta voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain osittaisesta voimaantulosta
661/2004
Laki kulttuuriomaisuuden suojelemista aseellisen selkkauksen sattuessa koskevaan Haagin vuoden 1954 yleissopimukseen tehdyn toisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
660/2004
Laki pakolaisten oikeusasemaa koskevasta yleissopimuksesta ja pakolaisten oikeusasemaa koskevasta pöytäkirjasta
659/2004
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta
658/2004
Laki pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä
657/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta vuonna 2004
656/2004
Laki kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain 23 §:n muuttamisesta
655/2004
Laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
654/2004
Laki rikosrekisterilain muuttamisesta
653/2004
Laki ulkomaalaislain 182 ja 189 §:n muuttamisesta
652/2004
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 1 a §:n muuttamisesta
651/2004
Laki pakkokeinolain 5 a luvun 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.