Säädökset alkuperäisinä: 2004

850/2004
Verohallituksen päätös muiden verovelvollisten kuin yhteisöjen ja yhteisetuuksien verovuoden 2003 verotuksen päättymisestä
849/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ajokorttiterveystodistuslomakkeista
848/2004
Laki rikoslain 34 luvun 4 §:n ja 44 luvun 9 §:n muuttamisesta
847/2004
Laki geenitekniikkalain muuttamisesta
846/2004
Sisäasiainministeriön ilmoitus paloilmoittimien hankinnasta, asennuksesta, käyttöönotosta, huollosta ja tarkastuksesta annetun sisäasiainministeriön määräyksen voimassaolon jatkamisesta
845/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden ympäristötuen erityistuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 19 ja 22 §:n muuttamisesta
844/2004
Valtioneuvoston asetus polttomoottoreiden pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta
843/2004
Valtioneuvoston asetus maatalouden interventiorahastosta
842/2004
Tasavallan presidentin asetus Kazakstanin kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen ja siihen liittyvän lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta ja sopimuksen ja siihen liittyvän lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
841/2004
Laki Kazakstanin kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen ja siihen liittyvän lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
840/2004
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteiden muuttamisesta
839/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta ohjelmakauden 2000―2006 maatalouden ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen maksatuksesta vuonna 2004
838/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön varoista myönnettävän koulumaitotuen täytäntöönpanosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:n 3 ja 4 momentin kumoamisesta
837/2004
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista
836/2004
Valtioneuvoston asetus poliisiasetuksen 18 §:n muuttamisesta
835/2004
Laki Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen 2 artiklan ja liitteen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan sekä Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen ja Europolin, sen elinten jäsenten sekä Europolin apulaisjohtajien ja työntekijöiden erioikeuksia ja vapauksia koskevan pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
834/2004
Laki valtion eläkerahastosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
833/2004
Laki kansanedustajain perhe-eläkelain 1 §:n muuttamisesta
832/2004
Laki kansanedustajain eläkelain muuttamisesta
831/2004
Ympäristöministeriön asetus Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista annetun asetuksen liitteen 5 §:n muuttamisesta
830/2004
Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista annetun ympäristöministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
829/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Luvian kunnassa todetun Newcastlen taudin vuoksi perustettavasta valvontavyöhykkeestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
828/2004
Valtioneuvoston asetus sotilasilmailuasetuksen muuttamisesta
827/2004
Tasavallan presidentin asetus Uzbekistanin kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta ja sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
826/2004
Tasavallan presidentin asetus Slovenian kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
825/2004
Tasavallan presidentin asetus Moldovan kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
824/2004
Kirkolliskokouksen päätös kirkon vaalijärjestyksen muuttamisesta
823/2004
Kirkolliskokouksen päätös kirkon vaalijärjestyksen muuttamisesta
822/2004
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
821/2004
Laki kirkkolain muuttamisesta
820/2004
Opetusministeriön päätös Yksityinen kreikkalais-katolinen kirkollinen yhdyskunta Viipurissa -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksen muutoksen merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
819/2004
Sisäasiainministeriön asetus Ulkomaalaisviraston maksullisista suoritteista
818/2004
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
817/2004
Valtioneuvoston asetus valtion eläkelautakunnasta
816/2004
Valtioneuvoston asetus valtion eläkeasetuksen muuttamisesta
815/2004
Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
814/2004
Valtioneuvoston asetus sisäasiainministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
813/2004
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta
812/2004
Opetusministeriön päätös Suomen Luterilainen Tunnustuskirkko -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
811/2004
Opetusministeriön päätös Redeemed Christian Church of God -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
810/2004
Valtioneuvoston asetus rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
809/2004
Valtioneuvoston asetus kemikaalilain 42 ja 52 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
808/2004
Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
807/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta trikiinitutkimuksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
806/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyhtiön omaisuuden luovutusta ja panttausta sekä vakuutuksen takaisinostoarvon suorittamista koskevan kiellon ilmoittamisesta viranomaisille ja rekisteröinnistä
805/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta
804/2004
Sisäasiainministeriön asetus kunnallisista eläkkeistä annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
803/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hirvieläinten ja petoeläinten aiheuttamien maatalous- ja viljelysvahinkojen korvaamisessa vuonna 2004 käytettävistä eräistä yksikköhinnoista ja normisadoista
802/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsäkeskusten ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion suoritteiden maksullisuudesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen 2 muuttamisesta
801/2004
Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön edellyttämistä meluselvityksistä ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.