Säädökset alkuperäisinä: 2004

900/2004
Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
899/2004
Laki vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
898/2004
Laki Eläkevakuutusosakeyhtiö Kansan vakuutuskantaa vastaanottaneiden eläkelaitosten saamisten kuolettamisesta
897/2004
Laki perhe-eläkelain 15 b §:n muuttamisesta
896/2004
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
895/2004
Laki valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain muuttamisesta
894/2004
Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
893/2004
Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta
892/2004
Laki yrittäjien eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
891/2004
Laki yrittäjien eläkelain muuttamisesta
890/2004
Laki taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
889/2004
Laki taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain muuttamisesta
888/2004
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
887/2004
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta
886/2004
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
885/2004
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta
884/2004
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
883/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta maatalouden ympäristötuen erityistukien maksatuksesta vuonna 2004
882/2004
Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta
881/2004
Valtioneuvoston asetus ylioppilastutkintoasetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
880/2004
Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2005
879/2004
Valtioneuvoston asetus rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
878/2004
Tasavallan presidentin asetus biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
877/2004
Valtioneuvoston asetus yrityskiinnitysasetuksen 12 §:n muuttamisesta
876/2004
Valtioneuvoston asetus kaupparekisteriasetuksen muuttamisesta
875/2004
Vuoden 2004 toinen lisätalousarvio
874/2004
Verohallituksen päätös sähköisten palvelujen erityisjärjestelmää koskevasta toimivaltaisesta verovirastosta
873/2004
Verohallituksen päätös eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennusasioissa toimivaltaisesta verovirastosta
872/2004
Verohallituksen päätös Konserniverokeskuksessa verotettavista verovelvollisista
871/2004
Valtiovarainministeriön asetus verovuoden 2003 ennakonpalautusten maksamisesta
870/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolttalain mukaisista enimmäistulorajoista
869/2004
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
868/2004
Valtioneuvoston asetus ydinenergialain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
867/2004
Valtioneuvoston asetus eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden lunastusluvasta annetun lain voimaantulosta
866/2004
Tasavallan presidentin asetus tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
865/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2004 kasvihuonetuen lopullisen tuen maksatuksesta
864/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2002 kuitupellavan ja -hampun jalostustuen maksatuksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
863/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta poronhoitovuodelta 2004/2005 maksettavan eläinkohtaisen tuen maksatuksesta
862/2004
Valtioneuvoston asetus oikeuslääkeopillisista tutkimuksista suoritettavista korvauksista
861/2004
Valtioneuvoston asetus eräistä maaseudun kehittämiseen myönnettävistä lainoista annetun valtioneuvoston asetuksen 17 ja 34 §:n muuttamisesta
860/2004
Valtioneuvoston asetus eläinsuojeluasetuksen 20 §:n muuttamisesta
859/2004
Tasavallan presidentin asetus aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta annetun lain 26 b §:n 3 momentin voimaantulosta
858/2004
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 9 §:n muuttamisesta
857/2004
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta
856/2004
Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta
855/2004
Laki kansanterveyslain muuttamisesta
854/2004
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2005 voimavaroista
853/2004
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa
852/2004
Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta
851/2004
Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.