Säädökset alkuperäisinä: 2004

1400/2004
Laki ilmailulain muuttamisesta
1399/2004
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista
1398/2004
Valtioneuvoston asetus telakkateollisuuden kilpailuedellytysten turvaamiseen myönnettävästä valtion avustuksesta
1397/2004
Laki indeksiehdon käytöstä vuosia 2005―2007 koskevissa työ- ja virkaehtosopimuksissa
1396/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan ja ETENE:n lääketieteellisen tutkimuseettisen jaoston lausunnoista perittävistä maksuista sekä tutkittavalle suoritettavista korvauksista
1395/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus emolehmä- ja uuhipalkkioiden kiintiöistä
1394/2004
Valtioneuvoston asetus kiinteistönmuodostamislain 67 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
1393/2004
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1392/2004
Laki luopumiseläkelain 24 §:n muuttamisesta
1391/2004
Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 27 §:n muuttamisesta
1390/2004
Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 26 ja 30 §:n muuttamisesta
1389/2004
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta
1388/2004
Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 13 ja 37 §:n muuttamisesta
1387/2004
Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain muuttamisesta
1386/2004
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1385/2004
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta
1384/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
1383/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
1382/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista
1381/2004
Valtioneuvoston asetus metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1380/2004
Valtioneuvoston asetus Metsähallituksesta
1379/2004
Laki kolttalain 55 §:n muuttamisesta
1378/2004
Laki Metsähallituksesta
1377/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta vuonna 2005
1376/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Tenojoen, Näätämöjoen, Paatsjoen, Tuulomajoen ja Uutuanjoen vesistöalueiden suojaamisesta Gyrodactylus salaris -loisen leviämiseltä
1375/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lihasta ja lihatuotteista Euroopan yhteisön sisämarkkinakaupassa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1374/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien sivutuotteiden hävittämisestä syrjäisillä alueilla sekä kuolleiden lemmikkieläinten hävittämisestä
1373/2004
Laki torjunta-ainelain muuttamisesta
1372/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta maidontuotantotilojen hygieniavaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1371/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eläimistä saatavien elintarvikkeiden eräitä eläintauteja koskevista vaatimuksista tuotannossa, jalostuksessa ja jakelussa
1370/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista
1369/2004
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 45 a §:n muuttamisesta
1368/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus riskien luokittelusta ja vakuutusmaksun määräytymisestä ammatin tai työn vaarallisuuden mukaan sekä vakuutuksenottajan oman vahinkotilaston huomioon ottamisesta tapaturmavakuutuslain 35 §:n mukaisen vakuutusmaksun määräytymisessä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 7 §:n muuttamisesta
1367/2004
Laki tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 8 a §:n muuttamisesta
1366/2004
Laki ammattitautilain 3 a §:n muuttamisesta
1365/2004
Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
1364/2004
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 45 a §:n muuttamisesta
1363/2004
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta
1362/2004
Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
1361/2004
Laki liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta
1360/2004
Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta
1359/2004
Laki tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta
1358/2004
Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
1357/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkevalmisteen kohtuullisen tukkuhinnan ja erityiskorvattavuuden hakemisesta ja hakemukseen liitettävistä selvityksistä
1356/2004
Valtioneuvoston asetus lääkkeiden hintalautakunnasta
1355/2004
Laki ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain 21 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1354/2004
Laki potilasvahinkolain 10 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1353/2004
Laki eräiden potilasvahinkokorvausten sitomisesta palkkatasoon annetun lain 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1352/2004
Laki liikennevakuutuslain 12 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1351/2004
Laki eräiden liikennevahingonkorvausten sitomisesta palkkatasoon annetun lain 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.