1437/2004

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön maksullisista suoritteista

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista sisäasiainministeriö perii kiinteän maksun, ovat seuraavat suoritteet:

1) erivapautta alueen pelastustoimen virkaan koskeva päätös: sekä

2) pyynnöstä annettava todistus.

2 §
Maksun suuruus

Maksun suuruus erivapautta alueen pelastustoimen virkaan koskevasta päätöksestä on 151 euroa ja pyynnöstä annettavasta todistuksesta 8 euroa.

Maksu peritään myös silloin, kun 1 momentissa tarkoitettuun erivapaushakemukseen annetaan kielteinen päätös.

3 §
Maksulliset liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka sisäasiainministeriö hinnoittelee liiketaloudellisin perustein ovat seuraavat suoritteet:

1) selvitykset ja tutkimukset;

2) henkilöstön käyttö ministeriön ulkopuolisissa koulutus-, suunnittelu- ja muissa asiantuntijatehtävissä lukuun ottamatta tapauksia, jolloin tehtävien hoito tukee ministeriön maksutonta toimintaa;

3) kirjasto- ja tietopalvelut

4) julkaisu- ja kustannuspalvelut;

5) ilmoitukset ja tiedotteet ministeriön julkaisuissa;

6) sähköiset tietotuotteet

7) ministeriön hallinnassa olevien tilojen ja laitteiden käyttö sekä virasto- ja toimistopalvelut ulkopuolisille

8) valokopiot ja muut jäljennökset; sekä

9) toimeksiantoon perustuva asiakirjojen ja muun aineiston lähettäminen ja postitus, mikäli nämä eivät sisälly aineistosta perittävään hintaan.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä tammikuuta 2005 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2006.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Sisäasiainministeri
Kari Rajamäki

Hallintojohtaja
Reijo Luhtavaara

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.