1405/2004

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Valtioneuvoston asetus julkisen työvoimapalvelun toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 ja 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työministeriön esittelystä,

muutetaan väliaikaisesti julkisen työvoimapalvelun toimeenpanosta 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun valtioneuvoston asetuksen (1347/2002) 7 §:n 2 momentti ja 11 § seuraavasti:

7 §
Työllistämistuen myöntäminen

Starttirahan ja työllistämistuen työelämävalmennukseen sekä harkinnanvaraisen ylläpitokorvauksen työelämävalmennuksen ajalta myöntää työvoimatoimisto, jossa tuen hakija on työttömänä työnhakijana. Julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 5 a §:ssä tarkoitetussa starttirahakokeilussa starttirahan myöntää työvoimatoimisto, jossa tuen hakija on henkilöasiakkaana. Osa-aikalisän myöntää työvoimatoimisto, jonka toimialueella osa-aikatyöhön siirtyvän työpaikka sijaitsee tai jonka työtön työnhakija työllistetään osa-aikalisän avulla.

11 §
Toiminta- ja kannattavuusedellytysten selvittäminen

Julkiseen työvoimapalveluun kuuluvista etuuksista annetun asetuksen (1346/2002) 13 ja 13 a §:ssä tarkoitetun yritystoiminnan toiminta- ja kannattavuusedellytysten selvittämiseen valtion talousarviossa osoitetun määrärahan käyttämisestä päättää työvoima- ja elinkeinokeskus.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2007.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Ministeri
Sinikka Mönkäre

Lainsäädäntöneuvos
Pasi Järvinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.