1381/2004

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Valtioneuvoston asetus metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

kumotaan metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta 12 päivänä helmikuuta 1996 annetun asetuksen (93/1996) 22―24 §,

muutetaan 26 § sekä

lisätään asetukseen uusi 26 a §seuraavasti:

26 §
Tilinpäätöksen allekirjoittaminen ja vahvistaminen

Tilinpäätöksen vahvistaa johtokunta ja allekirjoittavat johtokunta ja johtaja. Vahvistettu tilinpäätös on toimitettava tilikautta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä maa- ja metsätalousministeriölle.

26 a §
Toiminnan tuloksellisuutta kuvaavat tiedot

Metsäkeskuksen ja kehittämiskeskuksen on laadittava kuvaus niille myönnettyjen siirtomenojen vaikuttavuudesta ja niillä rahoitetun toiminnan toiminnallisesta tuloksellisuudesta sekä niille myönnettyjen sijoitusmenojen vaikuttavuudesta, taloudellisuudesta ja kannattavuudesta. Tuloksellisuutta koskevien tietojen tulee sisältää myös vertailut vahvistettuihin tulostavoitteisiin. Kuvaus ja vertailut on toimitettava tilikautta seuraavan maaliskuun 15 päivään mennessä maa- ja metsätalousministeriölle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Tätä asetusta sovelletaan valtionavustukseen, joka myönnetään tai jota koskeva valtionavustuksen ennakko maksetaan asetuksen voimaantulon jälkeen.

Asetuksen 26 a §:ää sovelletaan ensimmäisen kerran varainhoitovuoden 2004 talousarvioon perustuvaan siirto- ja sijoitusmenoon.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Hallitussihteeri
Vilppu Talvitie

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.